Ο πρώην σύζυγος θέλει να πάρει το παιδί σε άλλη χώρα για ένα μήνα. Είμαι υποχρεωμένη να το δεχτώ;

0

Ερώτημα

«Έχω ένα γιο 11 χρονών και είμαι χωρισμένη 10 χρόνια. Ο πατέρας του παιδιού ζει στην Κύπρο μόνιμα. Τα τελευταία 5 χρόνια επιτρέπω στο πρώην σύζυγο να παίρνει το παιδί μας στη Κύπρο 3 φορές το χρόνο χωρίς απόφαση δικαστηρίου. Φέτος μου ζήτησε να πάνε Αμερική για ένα μήνα. Είμαι υποχρεωμένη να βάζω το παιδί μου σε τέτοιο κίνδυνο τόσο συχνά; Δεν έχω κανένα πρόβλημα να βλέπει το παιδί του, αν γίνεται και κάθε εβδομάδα αλλά στην Ελλάδα. Νομικά είμαι καλυμμένη; Ευχαριστώ».

Απαντάει η δικηγόρος, κυρία Χρυσούλα Κοτίνη

Εφόσον δεν προβλέπεται από κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό ή δικαστική απόφασης ο τρόπος επικοινωνίας του πατέρα με το τέκνο, εναπόκειται στην μητέρα που έχει την επιμέλεια του τέκνου για τον τρόπο επικοινωνίας του πατέρα με το τέκνο. Αν δεν μπορεί να βρεθεί λύση κοινή για την επικοινωνία αυτή, πρέπει να ακολουθηθεί η δικαστική οδός για να ορισθεί ο τρόπος επικοινωνίας με τον πατέρα.

Χρυσούλα Κοτίνη
Δικηγόρος
Κλεισθένους 37, Τ.Κ. 20200,
Κιάτο Κορινθίας
Τηλέφωνο: 2742024233
Κινητό: 6976-712196
E-mail: xkotini@gmail.com

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ