Ο πρώην σύζυγος θέλει να δίνει διατροφή με τραπεζική κατάθεση αλλά η τράπεζα δεν ανοίγει λογαριασμό στο παιδί

0

Ο γιος μου είναι φέτος φοιτητής. Ο πατέρας του αρνείται να δώσει πλέον τη διατροφή σε μένα και η τράπεζα δεν ανοίγει λογαριασμό στο παιδί, γιατί σπουδάζει στην πόλη, που μένουμε, στην Αθήνα. Ο πατέρας ζει εκτός Αθηνών. Τί μπορώ να κάνω, για να ανοίξει λογαριασμό στο όνομα του παιδιού η τράπεζα; Η διατροφή έχει μπλοκάρει και δεν μπορώ να την πάρω.

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Νίκη Ροδίτη

Εφόσον το τέκνο έχει ενηλικιωθεί (έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του) παύει πλέον να εκπροσωπείται από τον γονέα που έχει την επιμελεία του όσο ήταν ανήλικο. Συνεπώς, ο σύζυγος ορθώς τυπικά δεν δίδει την διατροφή στην μητέρα. Εάν δεν δίδει διατροφή για οποιονδήποτε λόγο νομιμοποιείται μόνον το τέκνο να τον ενάγει στα Δικαστήρια έως και την ηλικία των 24 ετών εφόσον σπουδάζει (όπως στην παρούσα περίπτωση). Δεν είναι δυνατόν όμως η τράπεζα να αρνείται να του ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό επειδή σπουδάζει στην πόλη που μένετε (εκτός εάν θέλετε κάποιο ειδικό είδος λογαριασμού που δεν δύναται να ανοιχθεί γι’αυτόν τον λόγο). Δεν αποτελεί αυτό λόγο να μην ανοιχθεί λογαριασμός.

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ερωτηθεί και να απαντήσει σαφώς η τράπεζα γιατί δεν ανοίγει λογαριασμό και εφόσον το πράττει αδικαιολόγητα, να προσφύγετε στον θεσμό του τραπεζικού διαμεσολαβητή ή στην χειρότερη περίπτωση να προσφύγετε στις υπηρεσίες δικηγόρου, που θα κάνει τις απαραίτητες εξώδικες ενέργειες (τηλεφώνημα, αποστολή εξωδίκου κτλ) ή τις αναγκαίες δικαστικές.

Πάντως, υπάρχουν και άλλοι τρόποι αποστολής χρημάτων, όπως φερ’ ειπείν ταχυδρομική επιταγή, οπότε το μη άνοιγμα λογαριασμού ίσως χρησιμοποιείται ως δικαιολογία.

Νίκη Ροδίτη – Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνου Χάνου – Νίκης Ροδίτη
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 4, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210-76788                                                                                          Web: www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr