Ο πρώην σύζυγος δεν πληρώνει τη δόση του στεγαστικού στο οποίο είμαι εγγυήτρια. Τί να κάνω;

0

Ερώτηση
«Είμαι διαζευγμένη εδώ και 6 χρόνια .Έχω από τον γάμο μου δύο παιδιά 15 και 13 ετών. Ο πρώην σύζυγος, δεν έχει δώσει ποτέ του διατροφή για τα παιδιά προφασιζόμενος πολλά χρέη και δημιουργώντας πολύ άσχημες σκηνές με απέτρεπε να ζητήσω το παραμικρό για τα παιδιά. Όταν ήμασταν παντρεμένοι μπήκα εγγυήτρια στο δάνειο του σπιτιού μας που αποπληρώνονταν στην συνέχεια από το ενοίκιο που εισέπραττε, ο πρώην σύζυγος. Εδώ όμως και ενάμιση χρόνο δεν αφήνει το ενοίκιο και το κρατά ο ίδιος , το ποσό που απέμεινε είναι 20000 ευρώ εκτός από αυτό το ακίνητο που είναι στο όνομα του έχει και άλλα από τους γονείς του κοντά και αδιαίρετα με την αδερφή του.Εγώ έχω ένα οικόπεδο την επικαρπία του οποίου έχει ο πατέρας μου και ένα διαμέρισμα μικρό το οποίο πήρα με δάνειο.Η τράπεζα με ενοχλεί δεν έχω τα χρήματα να αποπληρώσω και αυτό το ποσό και να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις των παιδιών μου.Τι μπορώ να κάνω;»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Μαρία Βρέττα

Αγαπητή φίλη,

Κατά το άρθρο 847 Α.Κ., «με τη σύμβαση της εγγύησης ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη, ότι θα καταβληθεί η οφειλή».  Σε μια τυπική σύμβαση δανείου με την τράπεζα ο εγγυητής δηλώνει  ότι εγγυάται ανεπιφυλάκτως προς την τράπεζα ότι θα εξοφλήσει το ποσό του δανείου και υπόσχεται ότι, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον πρωτοφειλετη και ότι προς εξασφάλιση της απαιτήσεως της τράπεζας θα συναινέσει στην εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτων του. Επιπροσθέτως, κατά την πάγια τακτική των τραπεζών, οι εγγυητές υπογράφουν παραίτηση από τα  ευεργετήματα  διαιρέσεως και διζήσεως και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις των αρθρ. 853, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Α.Κ .

Η τράπεζα καταρχήν θα στραφεί κατά του προσημειωμένου ακινήτου. Εάν δεν επαρκεί η αξία του για την ικανοποίησή της, θα στραφεί και κατά κάθε άλλης ακίνητης περιουσίας έχετε εσείς και σε αυτά που έχει ο πρώην σύζυγός σας.

Εφόσον ο σύζυγος δεν καταβάλλει διατροφή, ούτε αποπληρώνει το δάνειο της κατοικίας , θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο δικηγόρο  ώστε να σας κατευθύνει τόσο στο ζήτημα της διατροφής των τέκνων σας, την οποία δικαιούστε και πρέπει να διεκδικήσετε , όσο και για το ζήτημα του στεγαστικού σας δανείου, στο οποίο έχετε υπογράψει ως εγγυήτρια ευθύνεστε εις ολόκληρον όπως και ο πρώην σύζυγός σας πρωτοφειλέτης.

Μαρία Βρέττα
Δικηγόρος
26ης  Οκτωβρίου 10
ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310 530160
Fax: 2310 530160
E-mail: info@vrettalaw.gr
Web : http://www.vrettalaw.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!