Ο πρώην σύζυγος δεν πληρώνει διατροφή. Μπορώ να κάνω κατάσχεση στη σύνταξή του;

0

Ερώτηση
«Πατέρας με μηνιαία σύνταξη 650 ευρώ δε πληρώνει τη διατροφή για το ενήλικο παιδί του.Δεν έχει ακίνητη περιουσία. Λίγο πριν αρχίσει η διαδικασία κατάσχεσης της σύνταξης παίρνει καταναλωτικό δάνειο 6800 ευρώ διάρκειας ενος έτους και κάθε μήνα του κρατάνε από τη τράπεζα 560 ευρώ για την αποπληρωμή του.Μπορεί να ακυρωθεί με κάποιο τρόπο το δάνειο ώστε ο δικαιούχος να εισπράττει τη μισή σύνταξη, όπως προβλέπει ο νόμος, ή θα πρέπει να αρκεστεί στα 90 ευρώ μηνιαίως;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Μαρία Βρέττα

Αγαπητή φίλη,

Σύμφωνα με το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αναφορικά με την κατάσχεση εις χείρας τρίτου, εξαιρούνται από την κατάσχεση, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις μισθών ή συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν με την κατάσχεση ικανοποιείται απαίτηση για διατροφή πηγάζουσα από το νόμο. Η κατάσχεση εν προκειμένω θα απευθύνεται στην Υπηρεσία από όπου λαμβάνει την σύνταξη ο πατέρας του τέκνου σας και το γεγονός ότι έχει λάβει δάνειο από Τράπεζα δεν θα έχει  κάποια επίπτωση στην ικανοποίηση της χρηματικής σας απαίτησης, η οποία πηγάζει από το δικαίωμα της διατροφής.

Μαρία Βρέττα
Δικηγόρος
26ης  Οκτωβρίου 10
ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310 530160
Fax: 2310 530160
E-mail: info@vrettalaw.gr
Web : http://www.vrettalaw.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!