Ο πρώην σύζυγος δεν τηρεί το συμφωνητικό και δεν δίνει διατροφή ενώ είμαι άνεργη. Να τον πάω πάλι δικαστικώς;

Καλησπέρα σας

Έχω συναινετικό διαζύγιο περίπου 4 χρόνια. Στην αρχή ο πατέρας κρατούσε τους όρους του συμφωνητικού μετά όμως από κάποιο διάστημα άρχισε να βάζει μέρος της διατροφής και αυτό σε δυο δόσεις. Μετά από πολλές δικαστικές διαμάχες εκδόθηκε απόφαση από το Ειρηνοδικείο Αθηνών και κλειδώθηκαν όλοι οι λογαριασμοί που διατηρούσε σε τράπεζες. Έτσι αναγκάστηκε να συναινέσει και να υπογράψουμε εκ νέου ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο εκτός από τη διατροφή είναι υποχρεωμένος για ιατρικές επισκέψεις, οδοντίατρο κτλ.,
όμως είναι κάτι που δεν τηρεί με αποτέλεσμα να καλύπτω εγώ τα έξοδα από τη διατροφή και είμαι και άνεργη. Τί μου προτείνετε να κάνω; Να ξεκινήσω πάλι δικαστικό αγώνα ή όπως έχω καταλάβει, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Εκτός κι αν είμαι πλούσια κι έχω πολλά να δίνω στους δικηγόρους.

Απαντά η δικηγόρος, κυρία Ντούλιου Σταυρούλα

Αγαπητή φίλη,

αρχικά θα πρέπει να διευκρινιστεί αν επιβάλλατε κατάσχεση στις τράπεζες με κατασχετήριο κατόπιν εκδόσεως διαταγής πληρωμής του αρμόδιου Ειρηνοδικείο και για πόσο καιρό ίσχυε το πρώτο ιδιωτικό συμφωνητικό, αν είναι δηλαδή ακόμα σε ισχύ ή έχει παρέλθει η τασσόμενη προθεσμία καταβολής διατροφής από τον πρώην σύζυγό σας. Στη συνέχεια η απλή υπογραφή του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού δεν καθιστά την ιδιωτική σας συμφωνία αυτομάτως υποχρεωτική για εκείνον, ούτε αποτελεί εκτελεστό τίτλο με τον οποίο θα μπορέσετε άμεσα να επιβάλλετε κατάσχεση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς εκ νέου και για τη νέα οφειλή, καθώς  από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 904, 915, 916 και 917 ΚΠολΔ προκύπτει ότι για τη διενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτείται η ύπαρξη τίτλου εκτελεστού, ο οποίος πρέπει να περιέχει απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη. Οι εκτελεστοί τίτλοι ορίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ και είναι: α) οι τελεσίδικες ή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις οποιουδήποτε ελληνικού δικαστηρίου (άρθρ. 321 και 553 ΚΠολΔ), β) οι οριστικές αποφάσεις που κηρύχθηκαν προσωρινά εκτελεστές (άρθρ 907-910 ΚΠολΔ), γ) οι ελληνικές διαιτητικές αποφάσεις (άρθρ. 867 και 895 ΚΠολΔ), δ) τα πρακτικά των ελληνικών δικαστηρίων που περιέχουν συμβιβασμό (άρθρ. 293 παρ. 1γ’ ΚΠολΔ) ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων (άρθρ. 294, 296 ΚΠολΔ), ε) τα ελληνικά συμβολαιογραφικά έγγραφα, στ) οι διαταγές πληρωμής ελλήνων δικαστών (άρθρ. 624 επ. ΚΠολΔ), συμπεριλαμβανομένων και των περί απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου διαταγών (άρθρ. 6 παρ. 14 Ν 2479/1997), ζ) οι αλλοδαποί τίτλοι, εάν κηρύχθηκαν στην Ελλάδα εκτελεστοί (άρθρ. 905 ΚΠολΔ) και η) οι διαταγές ή πράξεις που αναγνωρίζονται από τον νόμο ως εκτελεστοί τίτλοι (π.χ. η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα κατ’ άρθρ. 700 ΚΠολΔ, η καταφατική δήλωση τρίτου στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου, κατ’ άρθρα 988, 989 ΚΠολΔ, η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης του πλειστηριασμού κατ’ άρθρ. 1005 παρ. 2 ΚΠολΔ κ.λπ.)

Συνεπώς το καλύτερο θα ήταν να εκκινήσετε την προβλεπόμενη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου η οποία θα καθοριστεί (πχ αίτηση νέα για καταβολή διατροφής ή αγωγή  ή για  μεταρρύθμιση απόφασης κλπ) από τα ως τώρα προβλεπόμενα, κατά την οποία θα προσκομίσετε και το νέο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Με εκτίμηση

Ντούλιου Β. Σταυρούλα
Δικηγόρος Λάρισας
Κενταύρων 1, Πλατεία Εβραίων, 41222, Λάρισα
Τηλ. & Φαξ: 24130-19329/ Κιν: 6951813145
E-mailstavrouladouliou@gmail.com

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!