Ο πρώην άντρας μου είναι στρατιωτικός. Έχει δικαίωμα να διακόψει την ασφάλιση και το επίδομα της κόρης μας;

0

Ερώτηση

«Το ανήλικο τέκνο μου ασφαλίζεται από τον πρώην σύζυγο, που είναι στρατιωτικός. Εγώ εργάζομαι με συμβάσεις και δεν έχω μόνιμη ασφάλιση. Εκείνος μου διεμήνυσε ότι με το νέο έτος δεν θα ανανεώσει την ασφάλιση και θα διακόψει και το επίδομα που παρακρατούν από το μισθό του, για να λάβει η κόρη μας με την ενηλικίωσή της από το μετοχικό ταμείο. Έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό; Πώς πρέπει να κινηθώ για να μην διακοπούν κι αν έχει δικαίωμα να το κάνει, εγώ τί μπορώ να κάνω ως προς την ασφάλιση; Παρέχει κάτι ο ΟΑΕΔ, πρόνοια κλπ.; Επίσης ο αδερφός μου ήταν στο στρατό και πέθανε πέρσι από καρκίνο. Μου είπαν ότι βγήκε νομοθετική διάταξη που μου δίνει τη δυνατότητα να μπω σε κάποια θέση στην υπηρεσία του. Ισχύει αυτό;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Έμη Ζαΐμη, από το Δικηγορικό γραφείο «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

Τα τέκνα στρατιωτικών μπορούν να αποκλειστούν από την ασφάλιση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του ΠΔ 432/1983, «εάν έχουν δικαίωμα περίθαλψης σε βάρος οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού ή φορέα». Ο πατέρας του τέκνου μπορεί να διακόψει την ασφάλιση αν ισχυριστεί ότι το τέκνο έχει δικαίωμα ασφάλισης από τη μητέρα του. Στην περίπτωση μακροχρόνια άνεργων μητέρων, που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 12 μήνες, παρέχεται το δικαίωμα να εκδώσουν βιβλιάριο υγείας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να ασφαλιστεί και το ανήλικο τέκνο με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, αναφορικά με το θέμα του μερίσματος που αποδίδεται στα τέκνα των στρατιωτικών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, όταν αυτά φτάσουν την ηλικία των 25 ετών, το ποσοστό που προβλέπει ο νόμος, παρακρατείται από το μισθό του στρατιωτικού υποχρεωτικά από την Υπηρεσία του και αποτελεί πόρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, το οποίο αποδίδεται στους μερισματούχους κατόπιν αιτήσεώς του και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του θέτει το Ταμείο, όπως εν προκειμένω στη θυγατέρα, όταν συμπληρώσει την ηλικία των 25 ετών.

Ως προς το σκέλος του διορισμού αδελφής θανόντος στρατιωτικού, η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει στο άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 1911/1990, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, ότι: «Οι σύζυγοι άνδρες και γυναίκες ή ένα τέκνο των μόνιμων αξιωματικών και ανθυπασπιστών, των μόνιμων εθελοντών-εθελοντριών υπαξιωματικών, των οπλιτών 5ετούς υποχρεώσεως των Ένοπλων Δυνάμεων καθώς και των πολιτικών υπαλλήλων, μονίμων ή επί συμβάσει του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ειδικότητας πυροτεχνουργού και ναρκαλιευτή, που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, διορίζονται […] ύστερα από αίτησή τους στον αντίστοιχο κλάδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ως μόνιμοι υπάλληλοι σε θέση ανάλογη με τα προσόντα τους» και σύμφωνα με την παρ. 2 του άνω Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί: «Της κατά την προηγούμενη παράγραφο προστασίας εφόσον δεν υπάρχουν πρόσωπα προστατευόμενα κατ’ εφαρμογή αυτής απολαμβάνουν και ένας αδελφός ή μια αδελφή των αποβιωσάντων […]». Από το συνδυασμό των παραγράφων αυτών, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι ο διορισμός αυτός διατάσσεται όταν ο στρατιωτικός απεβίωσε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας όπως είχε διαταχθεί και εξαιτίας αυτής, όχι συνεπώς από ασθένεια που δεν συνδέεται με την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Άρα δεν μπορεί στην περίπτωση θανάτου από ασθένεια (καρκίνος κτλ.) να γίνει δεκτή αίτηση διορισμού του συγγενούς από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!