Ο πατέρας του παιδιού μου δεν το πηγαίνει στις εξωσχολικές του δραστηριότητες. Τί να κάνω;

0

Γεια σας

Ο πρώην σύζυγος δεν πηγαίνει το παιδί στα εξωσχολικά μαθήματα παρ’ όλες τις υποδείξεις του πληρεξούσιου δικηγόρου του. Τί μπορώ να κάνω; Το παιδί στεναχωριέται, που χάνει τις δραστηριότητές του. Μάλιστα του πρότεινα, για να μη νομίζει, ότι το κάνω επίτηδες, να βλέπει παραπάνω ώρες το παιδί.

Ευχαριστώ

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ζωή Παυλίδου

Αγαπητή φίλη,

Σήμερα, στην εποχή του παιδοκεντρικού οικογενειακού δικαίου, ο γονέας δεν μπορεί να ασκεί το δικαίωμα του για επικοινωνία με το παιδί του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, αφού το συμφέρον του παιδιού προέχει ως κριτήριο ρύθμισης από το συμφέρον του γονέα. Επιπλέον, ο γονέας που ασκεί το δικαίωμα της επικοινωνίας υποχρεούται να συνοδεύει το παιδί σε κάθε εξωσχολική δραστηριότητα που συμπίπτει με το πρόγραμμα επικοινωνίας. Συνεπώς, η παράλειψη την εν λόγω υποχρέωσης από την πλευρά του γονέα αποτελεί καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του, η οποία ασφαλώς απαγορεύεται. Σύμφωνα με τη νομολογία, σε εξαιρετικές καταστάσεις ή όταν το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται καταχρηστικά είναι δυνατόν ακόμη και να αποκλειστεί η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για το συμφέρον του τέκνου. Ωστόσο, με βάση την αρχή της αναλογικότητας η επιβολή του αποκλεισμού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι άλλα ηπιότερα μέτρα κατάλληλης ρύθμισης της επικοινωνίας έμειναν χωρίς αποτέλεσμα ή η αναποτελεσματικότητά τους είναι δεδομένη εκ των προτέρων.

Εν προκειμένω, η άρνηση του συζύγου σας να συνοδεύσει το τέκνο σας στις εξωσχολικές του δραστηριότητες αποτελεί καταχρηστική άσκηση του δικαιώματός του και αντίκειται στο συμφέρον του παιδιού. Επομένως, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε με αγωγή ή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων να μεταρρυθμιστεί η απόφαση που ρυθμίζει τον χρόνο άσκησης της επικοινωνίας του πρώην συζύγου σας με το ανήλικο τέκνο σας.

Ζωή Παυλίδου
Δικηγορικό Γραφείο
Ζωής Παυλίδου & Συνεργατών

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις
Μητροπόλεως 47, Τ.Κ. 54623
Θεσσαλονίκη.
Τηλέφωνο: 2310 275465
Fax : 2310 271191
E-mail: pzoi@hotmail.com

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!