Ο πατέρας της κόρης μου ζει στην Αμερική. Τί να κάνω για να την αναγνωρίσει;

0

Ερώτηση

«Θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να κινηθώ δικαστικά για να αναγνωρίσει τη κόρη μου ο πατέρας της. Το παιδί είναι 12 χρονών πλέον, προσπάθησα πολλές φορές να τον αναγκάσω να την αναγνωρίσει αλλά δεν το κατάφερα.Τώρα πια όμως μου το ζητάει και η μικρή συνέχεια,επίσης να σας πω ότι αυτός ζει και εργάζεται στην Αμερική. Τί μπορώ να κάνω;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ζωή Παυλίδου

Αγαπητή φίλη,

Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάμο με τον πατέρα της. Ωστόσο, τα χρονικά περιθώρια για την άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι εκ του νόμου περιορισμένα. Σύμφωνα με το άρθρο 1483 του Αστικού Κώδικά μας, η μητέρα δικαιούται να ζητήσει την δικαστική αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τον τοκετό. Στη συνέχεια χάνει η μητέρα το ως άνω δικαίωμά της και δεν μπορεί να το ασκήσει ποτέ. Ωστόσο, το τέκνο μπορεί να ζητήσει αυτοτελώς με αγωγή την αναγνώριση της πατρότητάς του, και μάλιστα μέχρι ένα έτος μετά την ενηλικίωσή του. Κατά την διάρκεια της ανηλικότητάς του το δικαίωμα του τέκνου ασκείται από την μητέρα του με την ιδιότητα της νόμιμης αντιπροσώπου, ενώ μετά την ενηλικίωσή του το δικαίωμα ασκείται από το ίδιο το τέκνο.

Συνεπώς, στην περίπτωσή σας εσείς έχετε δυστυχώς απωλέσει το σχετικό δικαίωμά σας, εντούτοις, η ανήλικη κόρη σας έχει τη δυνατότητα να εναγάγει τον πατέρα της, εκπροσωπούμενη από εσάς που ασκείτε την επιμέλειά της.

Το γεγονός ότι ο πατέρας κατοικεί στην Αμερική δεν αποτελεί εμπόδιο. Η αγωγή για την αναγνώριση της πατρότητας τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του μπορεί να ασκηθεί στον τόπο, όπου ο ενάγων έχει την κατοικία του κατά τον χρόνο που ασκεί την αγωγή, όπως ρητά προβλέπει το άρθρο 616 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επομένως, η ανήλικη κόρη σας μπορεί να καταθέσει την σχετική αγωγή στα Ελληνικά Δικαστήρια και να καλέσει τον πατέρα να παρασταθεί εάν το επιθυμεί.

Δικηγορικό Γραφείο
Ζωής Παυλίδου & Συνεργατών

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις
Μητροπόλεως 47, Τ.Κ. 54623
Θεσσαλονίκη.
Τηλέφωνο: 2310 275465
Fax : 2310 271191
E-mail: pzoi@hotmail.com

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!