Ο πατέρας της κόρης μου ισχυρίζεται ότι τον εξαπάτησα και δεν την αναγνωρίζει. Μπορεί να μου κάνει αγωγή;

Ερώτηση:

«Είμαι ανύπαντρη μητέρα με ένα κοριτσάκι 3,5 χρονών. Ο «βιολογικός δότης» δεν ήθελε παιδί και η απόφαση ήταν δική μου να το κρατήσω. Δεν την έχει δει ποτέ, δεν θέλει να ξέρει την ύπαρξη της. Ξέρω ότι έχω δικαίωμα να κάνω αγωγή για να την αναγνωρίσει μέχρι την ηλικία των 5 χρονών. Επειδή κάπου το άκουσα και αυτό, θέλω να ρωτήσω αν μπορεί και αυτός να μου κάνει αγωγή για εξαπάτηση. Εννοείται ότι είναι μεγάλος άντρας άρα πως μπορεί να δεχτεί ένα δικαστήριο ότι τον εξαπάτησα, με ποια δικαιολογία; Για τα χρήματα που δεν έχει; Και αν όντως ήθελα να τον εξαπατήσω δε θα τον κυνηγούσα από την αρχή; Πως τον εξαπάτησα αφού του έλεγα να προφυλάσεται και αυτός δεν ήθελε; Ευχαριστώ!»

Απαντάει η δικηγόρος Αθηνών κυρία Σοφία Ι. Αντωνοπούλου, από το δικηγορικό γραφείο Attica Lawyers

Κατά το άρθρο 1479 Α.Κ. «Η μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάμο της με τον πατέρα του. Το ίδιο δικαίωμα έχει και το τέκνο. Όταν η μητέρα αρνείται την προβλεπόμενη από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 1475 συναίνεσή της, δικαίωμα δικαστικής αναγνώρισης έχουν επίσης ο πατέρας και, στην περίπτωση της τρίτης παραγράφου του άρθρου 1475, ο παππούς ή η γιαγιά της πατρικής γραμμής.».

Κατά το άρθρο 1480 Α.Κ. »Η αγωγή της μητέρας ασκείται κατά του πατέρα ή των κληρονόμων του. Η αγωγή του τέκνου ασκείται κατά του γονέα που δεν έχει προβεί στην αναγκαία για την εκούσια αναγνώριση δήλωση ή κατά των κληρονόμων του.»
Κατά το άρθρο 1481 Α.Κ. «Η πατρότητα τεκμαίρεται, αν αποδειχθεί ότι αυτός, από τον οποίο προβάλλεται ισχυρισμός ότι είναι πατέρας, είχε σαρκική συνάφεια με τη μητέρα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της σύλληψης.»
Σύμφωνα με το άρθρο 1482 Α.Κ. »Το τεκμήριο του προηγούμενου άρθρου ανατρέπεται, αν προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες για την πατρότητα.».
Τέλος, κατά το άρθρο 1483 Α.Κ. »Το δικαίωμα της μητέρας να ζητήσει την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της αποσβήνεται όταν περάσουν πέντε χρόνια από τον τοκετό. Το δικαίωμα του τέκνου αποσβήνεται ένα έτος από την ενηλικίωσή του, και το δικαίωμα του πατέρα ή των γονέων του δύο έτη αφότου αρνήθηκε τη συναίνεσή της η μητέρα.»

Από τις ανωτέρω διατάξεις του Αστικού Κώδικα συνάγεται ότι η μητέρα έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή κατά του πατέρα του παιδιού, το ίδιο δε δικαίωμα έχει και το τέκνο της, μέσω του νομίμου αντιπροσώπου του όσο είναι ανήλικο. Ωστόσο, η μητέρα μπορεί να ασκήσει τη σχετική αγωγή εντός προθεσμίας πέντε ετών από τον τοκετό, ενώ το παιδί μέχρι την πάροδο ενός έτους από την ενηλικίωσή του.

Ως προς το θέμα της υποβολής σε βάρος της μητέρας μήνυσης για απάτη, πρέπει να καταστεί σαφές ότι σχετικό ζήτημα δεν προκύπτει για τους εξής θεμελιώδεις λόγους: Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης (Π.Κ. 386) απαιτείται ο δράστης να βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας το θύμα σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος. Θεωρούμε ότι ως προς ζητήματα προσωπικής φύσεως, όπως είναι η αναγνώριση τέκνου από τον πατέρα του, δεν μπορεί να τεθεί θέμα κυρίως ως προς το σκοπό αποκόμισης παράνομου περιουσιακού οφέλους. Γιατί κι αν ακόμα ετίθετο ζήτημα εξαπάτησης του συντρόφου από τη γυναίκα, η οποία δήθεν δόλια έμεινε έγκυος για να πετύχει να αναγνωριστεί το παιδί της ότι πατέρας είναι ο σύντροφός της, προκειμένου να παίρνει διατροφή από αυτόν, το αίτημα διατροφής δεν αποτελεί παράνομο περιουσιακό όφελος.

Δικηγορικό Γραφείο «Attica Lawyers»
Σοφία Ι. Αντωνοπούλου
Δικηγόρος Αθηνών
Γ. Παπανδρέου 106Β, Ζωγράφου,
Τ.Κ. 15773
Τηλέφωνο: 210-7295274 / Fax: 210-7295275
Κιν. 6978123 649
Email: info@atticalawyers.gr
Web: www.atticalawyers.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!