Ο γάμος έχει τελεστεί στο εξωτερικό. Τί έγγραφα απαιτούνται, για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο στην Ελλάδα;

0

Καλησπέρα σας

Χρειάζομαι μία διευκρίνιση σχετικά με το θέμα τού διαζυγίου. Ο γάμος έχει τελεστεί στο εξωτερικό και από το γάμο αυτό έχουμε αποκτήσει ένα παιδί. Η εν διαστάσει σύζυγός μου έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και έχουμε έρθει σε συνεννόηση για συναινετικό διαζύγιο. Μπορεί αυτό να γίνει στην Ελλάδα και αν ναι, τί έγγραφα απαιτούνται;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Κατερίνα Μπασιαρίδου

Για να δοθεί πλήρης απάντηση, θα πρέπει να γνωρίζουμε κάποια περισσότερα στοιχεία (π.χ. χώρα τέλεσης του γάμου). Ωστόσο, σας στέλνουμε κάποιες διατάξεις που πιστεύω θα σας κατατοπίσουν:

Δυνάμει των άρθρων 14 και 16  του Αστικού Κώδικα το διαζύγιο και ο δικαστικός χωρισμός ρυθμίζονται από το δίκαιο που διέπει τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων κατά την έναρξη της διαδικασίας του διαζυγίου ή του χωρισμού, ήτοι κατά σειρά από το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια του γάμου κοινής ιθαγένειας των συζύγων, εφόσον ο ένας την διατηρεί κατά την έναρξη της διαδικασίας του διαζυγίου ή του χωρισμού, από  το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια του γάμου κοινής συνήθους διαμονής τους και από το δίκαιο με το οποίο οι σύζυγοι διέπονται στενότερα.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΑΚ  οι σχέσεις γονέων και τέκνων ρυθμίζονται κατά σειρά από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους, από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους και από το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα. Επίσης από τη στιγμή που πρόκειται για συναινετικό διαζύγιο, καθιερώνεται η δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Συνεπώς εκ των ανωτέρω συνάγεται, πως εφόσον έχετε και οι δυο σύζυγοι την ελληνική ιθαγένεια, είναι δυνατόν όλη η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου να υλοποιηθεί στα ελληνικά δικαστήρια.

Για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο και τα έγγραφα που απαιτούνται είναι τα εξής: 1. Ληξιαρχική Πράξη γάμου, 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 3. Φωτοαντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων των συζύγων, 4. Ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια προς τον πληρεξούσιο Δικηγόρο ή τους πληρεξούσιους Δικηγόρους των συζύγων, 5. Ιδιωτικό συμφωνητικό περί λύσης γάμου, το οποίο συντάσσεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο ή τους πληρεξούσιους Δικηγόρους, 6. Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν τα ανήλικα τέκνα, αν υπάρχουν, ήτοι επιμέλεια, επικοινωνία και προαιρετικά διατροφή.

Κατερίνα Μπασιαρίδου
Δικηγόρος
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email:katerina@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!