Ο δήμαρχος απέρριψε το αίτημα αλλαγής επωνύμου του παιδιού μου. Τί μπορώ να κάνω;

Ερώτηση

«Θέλω να κάνω αλλαγή επωνύμου στο ανήλικο τέκνο μου και όπως σας έχω γράψει και σε προηγούμενο e-mail συμφωνεί και ο πρώην με συμβολαιογραφική πράξη. Η αίτησή μου στο δήμαρχο απορρίφθηκε γιατί δεν επαρκούν οι ψυχολογικοί λόγοι του παιδιού για την αλλαγή του επωνύμου. Μου ζήτησαν να βρω άλλη απόφαση από άλλο δήμαρχο που να επιτρέψει την αλλαγή επιθέτου σε ανήλικο για παρόμοιο λόγο αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και που να την βρώ, έτσι ώστε να στηριχτούν σε εκείνη την απόφαση και να γίνει η αλλαγή. Θα ήθελα να με βοηθήσετε ή να μου πείτε πως να το χειριστώ ή τι ενέργειες θα πρέπει να κάνω πιο εξειδικευμένες. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθεια σας».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη, από τη Δικηγορική εταιρία «P&A Legal»

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη του Ν. 3852/2010 με την οποία μεταβιβάζεται η σχετική αρμοδιότητα στους Δήμους, για την αποδοχή ή μη του αιτήματος αλλαγής επωνύμου αποφασίζει ο Δήμαρχος, κατά τη διακριτική ευχέρεια, υπό τον αυτονόητο περιορισμό ότι με την αλλαγή αυτή δεν επιδιώκεται ή επιτυγχάνεται παράνομος ή οπωσδήποτε μη αναγνωριζόμενος από το Νόμο σκοπός.

Η διοικητική διαδικασία αλλαγής επωνύμου αποσκοπεί στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων που αφορούν το επώνυμο, τα οποία προκαλούνται από εξίσου σοβαρά κοινωνικά και ψυχολογικά αίτια. Κατά συνέπεια, σοβαροί λόγοι, οι οποίοι να δικαιολογούν τη μεταβολή του επωνύμου, θεωρούνται  κυρίως αυτοί που χαρακτηρίζουν το επώνυμο ως: α) κακόηχο ή ξενικό ή μη διαθέτον ελληνοποιημένη κατάληξη, β) προκαλούν θυμηδία γ) δυσχερές στην προφορά, δ) διαγείρον αρνητικούς συνειρμούς λόγω κακής φήμης, συνέπεια πράξεων άλλου προσώπου και ε) αντίθετο στην περί ηθικής αντίληψη της κοινωνίας.

Η αλλαγή επωνύμου ενός ανήλικου τέκνου είναι μεγάλης σημασίας και για αυτό τον λόγο στην αίτηση αυτή μπορούν να προβούν καταρχάς οι γονείς αυτού ή ο γονέας που αποκλειστικά ασκεί τη γονική μέριμνα.

Εν προκειμένω, στην αίτησή σας ζητήσατε την αλλαγή επωνύμου του παιδιού σας για ψυχολογικούς λόγους. Ο Δήμαρχος απέρριψε το αίτημά σας διότι έκρινε ότι οι λόγοι που επικαλεστήκατε  δεν ενέπιπταν  σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Συνεπώς εφόσον δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι λόγοι στους οποίους στηρίξατε την αίτησή σας, δεν μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω μελέτη και αναζήτηση αποφάσεων Δημάρχων.

Δικηγορική εταιρία «P&A Legal»
Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη
Δικηγόρος
Πατρ. Ιωακείμ 8,
Αθήνα 10674
Τηλ: +30 210 7236050
Fax: +30 210 7236052
Email: s.vlachou@palegal.gr
Web: http://www.palegal.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!