Ο άντρας μου είναι χήρος με παιδί και του έχει αφήσει τα πάντα. Χωρίσαμε και λέει ότι δεν μου ανήκει τίποτα. Τί ισχύει;

0

Είμαι παντρεμένη 20 χρόνια. Έχω μια κόρη από τον πρώτο μου γάμο, και ο άντρας μου είναι χήρος με ένα κοριτσάκι. Μέσα στο γάμο μας ότι αποκτήσαμε έχει γίνει γονική παροχή στο παιδί του, με επικαρπία δική του, και εγώ δεν υπάρχω πουθενά. Σε ένα καυγά που έγινε, μου ζήτησε να φύγω από το σπίτι, και ισχυρίστηκε ότι δεν μου ανήκει τίποτα. Ρώτησα τη δικηγόρο και μου είπε ότι μετά την πάροδο δύο ετών, δεν μπορεί να προσβληθούν τα συμβόλαια της επικαρπίας, αλλά μπορώ να βάλω υποθήκη μόνο ένα ακίνητο που είναι στο όνομα του. Έχω φύγει από το σπίτι και μένω σε μια φίλη, έχω δικαίωμα να γυρίσω στο σπίτι; Τι δικαιούμαι από τα αποκτηθέντα;

Απαντάει η δικηγόρος και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια κυρία Ράνια Σαλπιστή

Κατά το άρθρο 1400 ΑΚ η οποιαδήποτε αύξηση της περιουσίας των συζύγων εντός του γάμου, δημιουργεί δικαίωμα αναζήτησης ποσοστού της αύξησης εκ μέρους οποιουδήποτε συζύγου κατά του άλλου, που τεκμαίρεται ότι ανέρχεται σε ποσοστό 1/3 της αύξησης αυτής, πλην αποδείξεως μεγαλυτέρου ή ανταποδείξεως μικροτέρου ποσοστού στην συμβολή αυτή.

Το γεγονός ότι ο σύζυγος σας παρακράτησε την επικαρπία δηλαδή τη χρήση και εκμετάλλευση του κοινώς αποκτηθέντος ακινήτου, εμπεριέχει μια αξία επαύξησης που θα πρέπει να εκτιμηθεί στο χρόνο που θα ασκήσετε την σχετική αγωγή, στην οποία θα γίνει σύγκριση της αρχικής κοινής περιουσίας και της τελικής αποκτηθείσας στο γάμο περιουσίας σας, η δε διαφορά θα δώσει το μέγεθος της επαύξησης αυτής. Επ’ αυτού του μεγέθους θα υπολογισθεί η δική σας συμβολή.

Η προθεσμία ασκήσεως της σχετικής αξίωσης είναι εντός δύο ετών από την αμετάκλητη λύση του γάμου ή εντός τριετίας από τη διάσταση. Με το πέρας των προθεσμιών αυτών η αξίωση παραγράφεται.

Υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής συζυγικής υποθήκης του ποσού της επαύξησης σε ακίνητο ή ακίνητα του υποχρέου συζύγου εκ του νόμου (1402 και 1262 παρ. 4 ΑΚ) μέχρι να καταστεί ώριμη η αξίωση σας προς άσκηση της ενώπιον του αρμοδίων δικαστηρίων.

Το γεγονός ότι κάποιος εκ των συζύγων διαθέτει μεγαλύτερο μισθό από άλλον, πιθανώς μέσα από την αποδεικτική διαδικασία να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του  στην απόκτηση του κοινού περιουσιακού στοιχείου.

Η νομολογία έχει καταδείξει ότι η κοινή συμβολή στις κοινές οικογενειακές δαπάνες αναλόγως των δυνάμεων των συζύγων στη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, μπορεί να συνίσταται και σε παροχή οικιακών εργασιών και μόνον,  που αναλογικά αποτιμώνται ως συμμετοχή στο κοινό απόκτημα.

Το θέμα προσβολής των συμβολαίων γονικής παροχής λόγω εικονικότητος κατά την άποψη της γράφουσας, ανήκει στα συμβαλλόμενα μέρη στα οποία δεν ανήκετε εσείς, όπως προκύπτει από το ερώτημα σας. Η περίπτωση σας μόνον ως αποτέλεσμα αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του συζύγου σας εναντίον σας θα μπορούσε να επιλυθεί, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, εντός προθεσμίας πέντε ετών από της γνώσεως της συμπεριφοράς αυτής, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το χρονικό σημείο που μάθατε ότι οι κόποι σας έγιναν γονική παροχή.

Δικαίωμα επανόδου σας στη συζυγική στέγη μπορεί να εξασφαλιστεί με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων (εφόσον υπάρχει επείγον) ή και με τακτική αγωγή οικογενειακών διαφορών, εφόσον συντρέχουν λόγοι επιείκειας στο πρόσωπο σας που ενδεικτικά συνίστανται σε χαμηλότερο δικό σας εισόδημα έναντι του εναγομένου συζύγου, ασθένεια ή επιμέλεια τέκνου που επιβάλλει σταθερότητα διαμονής και συμφέρον του τέκνου, επαγγελματικοί λόγοι κλπ που κρίνονται κατά περίπτωσιν και μπορεί να διατάξουν την παραμονή σας στην οικογενειακή στέγη για όλο το χρονικό διάστημα της διάστασης και μόνον μέχρι την αμετάκλητη λύση του γάμου.

Ράνια Σαλπιστή
Δικηγόρος & Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
26ης Οκτωβρίου 43, 6ος όροφος- γρ. 6.10,
Λιμάνι σέντερ, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 286.146
Fax: 2310 283.323
Email: salpisti@yahoo.gr
Web: www.kalesi-salpisti.gr

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!