Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη πρώην σύζυγο, για τα χρήματα που έδωσα όλα αυτά τα χρόνια;

0

Ερώτημα

«Παντρεύτηκα το 1996 και το πρώτο παιδί ήρθε το 1997. Η γυναίκα μου, πήρε δάνειο για αποπεράτωση το 2000 στο όνομά της, ολοκληρώσαμε το σπίτι και μετακομίσαμε το 2001. Η γυναίκα μου εργάζεται όπως κι εγώ. Τώρα που φεύγω από το σπίτι και ζητάω διαζύγιο, έχω δικαίωμα στη κοινή περιουσία που αποκτήθηκε μετά τον γάμο; Το σπίτι είναι στο όνομά της, όμως όλα τα υπόλοιπα όλα αυτά τα χρόνια καθώς και η διαβίωσή μας, έγιναν κυρίως με δικά μου χρήματα γιατί εγώ έπαιρνα περισσότερα. Έχω δικαίωμα  να ζητήσω αποζημίωση για όλα αυτά τα χρόνια;»

Απαντάει η δικηγόρος, κυρία Χρυσούλα Κοτίνη

Κατά τη διάρκεια του γάμου ο κάθε σύζυγος διατηρεί καταρχήν αυτοτελή περιουσία.Επειδή όμως πολύ συχνά η επαύξηση της περιουσίας του ενός συζύγου γίνεται σε βάρος του άλλου, ένα τέτοιο γεγονός αποκτά σημασία σε περίπτωση λύσης του γάμου.Το άρθρο 1400 ΑΚ ορίζει ότι αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου, αφότου τελέστηκε ο γάμος, έχει αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από δική του συμβολή. Ο νόμος μιλά για σύζυγο χωρίς φυσικά να διαχωρίζει αν είναι ο άνδρας ή η γυναίκα, αφού εξυπακούεται ότι και οι δύο έχουν δικαίωμα στα αποκτήματα. Βασική προϋπόθεση για τη γένεση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα είναι η -με αμετάκλητη δικαστική απόφαση- λύση ή ακύρωση του γάμου, ή έστω η τριετής διάσταση των συζύγων. Εκ του νόμου καθιερώνεται τεκμήριο συμβολής του ενός συζύγου στην επαύξηση της περιουσίας του άλλου σε ποσοστό ενός τρίτου. Το τεκμήριο αυτό δεν είναι αμάχητο. Κάθε σύζυγος μπορεί να αποδείξει μικρότερη, μεγαλύτερη ή και μηδενική συμβολή με δικαστική απόφαση, αφού αποδείξει τους ισχυρισμούς του με μάρτυρες ή έγγραφα (π.χ. καταθετήρια δόσης σπιτιού, τιμολόγια αγοράς πραγμάτων για το σπίτι κ.τ.λ.).Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα δηλαδή γεννάται μόνο από τη στιγμή που λυθεί ή ακυρωθεί ο γάμος, ή εφόσον υπάρξει διάσταση τουλάχιστον τριών ετών. Παραίτηση από την αξίωση στα αποκτήματα μόνο από αυτά τα χρονικά σημεία και πέρα είναι δυνατή, ενώ απαγορεύεται εκ του νόμου και είναι άκυρη και αντίθετη στα χρηστά ήθη κάθε προγενέστερη παραίτηση (ολική ή μερική).

Χρυσούλα Κοτίνη
Δικηγόρος
Κλεισθένους 37, Τ.Κ. 20200,
Κιάτο Κορινθίας
Τηλέφωνο: 2742024233
Κινητό: 6976-712196
E-mail: xkotini@gmail.com

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ