Μπορώ φέτος, που ο γιος μου τελειώνει τις σπουδές του, να σταματήσω να του δίνω διατροφή;

0

Καλησπέρα σας. Είμαι χωρισμένος πατέρας με δύο παιδιά ηλικίας 22 και 16 ετών. Με δικαστική απόφαση δίνω διατροφή. Ήθελα να ρωτήσω πότε σύμφωνα με το νόμο μπορώ να σταματήσω να δίνω διατροφή στο μεγάλο μου γιό, που τελειώνει φέτος τις σπουδές του?

Απαντά η δικηγόρος, κυρία Ντούλιου Σταυρούλα

Αγαπητέ φίλε,

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1485, 1486, 1489 εδ. β’ και 1493 του Α.Κ. οι γονείς είναι υπόχρεοι σε διατροφή των ενηλίκων τέκνων τους όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1486 παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο «δικαίωμα διατροφής έχει μόνο όποιος δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες ενόψει και των τυχών αναγκών της εκπαίδευσής του». Η ιδιότητα του τέκνου ως σπουδαστή- φοιτητή έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται ότι αυτό δεν είναι σε θέση να εργαστεί παραλλήλως χωρίς βλάβη της υγείας του και της επιτυχούς αντιμετωπίσεως των σπουδών του.

Σχετικά με το ερώτημα για τη δική σας περίπτωση, ως εκπαίδευση νοείται όχι μόνο η κατώτερη, αλλά και η μέση γενικά εκπαίδευση, καθώς και η ανώτερη ή ανώτατη. Το αν θα συνεχίσετε να συμμετέχετε καταβάλλοντας διατροφή στο ενήλικο τέκνο σας και μετά το τέλος των σπουδών του, θα πρέπει να κριθεί εκ νέου από το δικαστήριο καθώς αυτό μπορεί να έχει διατροφική αξίωση και μετά το πέρας των σπουδών του, εφόσον καθίσταται αδύνατη η άσκηση κατάλληλης εργασίας, οπότε και γι’ αυτό και συνεχίζεται η περαιτέρω επιμόρφωσή του (π.χ. μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, απόκτηση δεύτερου πτυχίου), αν αυτή δικαιολογείται από τις προηγούμενες επιδόσεις του και τις κρατούσες συνθήκες και αντιλήψεις γενικότερα στον κλάδο της επιστήμης που ακολουθεί. Προϋπόθεση για να αξιώσει διατροφή όμως είναι η έλλειψη επαρκών περιουσιακών στοιχείων ή η αδυναμία του να βρει κατάλληλη εργασία. Έχει κριθεί με πληθώρα Δικαστικών αποφάσεων ότι η εκπαίδευση του τέκνου προέχει προκειμένου αυτό να αποκτήσει τα αναγκαία τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την διεκδίκησης μίας θέσης στην αγορά εργασίας, έστω και ανάλογης με την οικονομική και κοινωνική θέση των γονέων του, ώστε να μην είναι εν τέλει υποχρεωμένο να εργαστεί, στο μέτρο που η εργασία θα αποτελέσει εμπόδιο στη συνέχιση των σπουδών του

Με εκτίμηση

Ντούλιου Β. Σταυρούλα
Δικηγόρος Λάρισας
Κενταύρων 1, Πλατεία Εβραίων, 41222, Λάρισα
Τηλ. & Φαξ: 24130-19329/ Κιν: 6951813145
E-mailstavrouladouliou@gmail.com

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!