Μπορώ να προσβάλλω τη διαθήκη της μητέρας μου διότι αισθάνομαι αδικημένη;

0

Ερώτηση
«Η μητέρα μου , άφησε κληρονομιά σε εμένα και στην αδερφή μου (ο πατέρας μου έχει πεθάνει) τις γκαρσονιέρες που είχε στο όνομά της 35τμ σε μένα και 50τμ στην αδερφή μου. Η μητέρα μου δεν είχε εργαστεί ποτέ και τις γκαρσονιέρες τις έχτισαν σε δικό της οικόπεδο αλλά με τον μισθό του πατέρα μου. Μπορώ επειδή αισθάνομαι αδικημένη, να προσβάλλω τη διαθήκη επικαλούμενη ότι αφού η μητέρα μου δεν εργαζόταν δεν είχε το δικαίωμα να τις διαθέσει με τον παραπάνω τρόπο;»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Μαρία Βρέττα

Αγαπητή φίλη,

Το γεγονός πως ο πατέρας σας έκτισε τις γκαρσονιέρες και το οικόπεδο ήταν ιδιοκτησίας της μητέρας σας δεν είναι ουσιώδες στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη και με την οποία η μητέρα σας αφήνει σε εσάς το διαμέρισμα των 35 τμ και στην αδερφή σας το διαμέρισμα των 50 τμ.  Εφόσον ήταν στην ιδιοκτησίας της μητέρας σας τότε μπορούσε να τις διαθέσει όπως αυτή επιθυμούσε.

Η διαθήκη μπορεί να αμφισβητηθεί-προσβληθεί , ως μερικά ή ολικά άκυρη, στις εξής περιπτώσεις :
-Όταν αμφισβητείται η γνησιότητα του γραφικού χαρακτήρα και της υπογραφής του διαθέτη, όταν δηλαδή υπάρχουν υπόνοιες πλαστότητας της διαθήκης, οπότε είναι ζήτημα απόδειξης πλέον αν η διαθήκη είχε συνταχθεί ή όχι, με το χέρι του εκλιπόντος.
-Όταν ο διαθέτης ήταν ανίκανος για σύνταξη διαθήκης, το οποίο συμβαίνει, εφόσον :
1. δεν ήξερε να διαβάζει
2. ήταν ανήλικος
3.βρισκόταν υπό (πλήρη) δικαστική συμπαράσταση ή
4. έπασχε από ψυχική ή διανοητική διαταραχή
-Αν δεν είχε συνταχθεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις, όπου αυτές προβλέπονται στο Νόμο, όπως π.χ για τη σύνταξη δημόσιας διαθήκης, ενώπιον συμβολαιογράφου, αναφορικά με τους μάρτυρες, τα πρόσωπα, που (δεν πρέπει) να είναι παρόντα κλπ.
-Όταν ο διαθέτης δεν προσδιορίζει επακριβώς τον κληρονόμο, αλλά  γενικά και αόριστα
-Στις περιπτώσεις,   για την αμφισβήτηση της υπογραφής, όπου ο διαθέτης, είχε πέσει «θύμα» απάτης, πλάνης ή απειλής, κατά τη σύνταξη της διαθήκης

Τέλος, η   προσβολή της νόμιμης μοίρας των εκ του Νόμου κληρονόμων, όταν ο διαθέτης αφήνει όλη την περιουσία του σε τρίτους (π.χ αλλοδαπή, οικιακή βοηθό) και αποκλείει παιδιά ή σύζυγο.  Δικαίωμα νόμιμης μοίρας, έχουν τα παιδιά, οι γονείς και η σύζυγος του εκλιπόντος, εφόσον βέβαια ζουν, το οποίο ισούται με το μισό της μερίδας, που θα έπαιρναν, αν δεν υπήρχε η διαθήκη.

Το δικαίωμα για προσβολή  της διαθήκης, πρέπει να ασκείται χωρίς καθυστέρηση, διότι η παραγραφή είναι  2 έτη, από τη δημοσίευσή της.

Μαρία Βρέττα
Δικηγόρος
26ης  Οκτωβρίου 10
ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310 530160
Fax: 2310 530160
E-mail: info@vrettalaw.gr
Web : http://www.vrettalaw.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!