Ο πρώην σύζυγος έχει να δεί το παιδί ένα χρόνο και δεν πληρώνει διατροφή. Μπορώ να πάρω αποκλειστικά τη γονική μέριμνα;

0

Ερώτηση

«Έχω την επιμέλεια του παιδιού με δικαστική απόφαση αλλά ο άντρας μου έχει ένα χρόνο τώρα να δεί το παιδί. Το παιδί ήταν 10 μηνών όταν έφυγε και τώρα θα γίνει 2 ετών, δηλαδή του είναι ένας άγνωστος και μένει και σε διαφορετική πόλη από εμάς. Πόσο εύκολο είναι να πάρω τη γονική μέριμνα από τη στιγμή που δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον και μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει φράγκο από τη διατροφή παρά μόνο κάτι ψίχουλα; Μπορώ να κερδίσω ένα τέτοιο δικαστήριο;»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ζωή Παυλίδου

Έχεις αρκετές πιθανότητες να κερδίσεις ένα δικαστήριο, με αίτημα την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον πρώην σύζυγό σου και την εξ ολοκλήρου ανάθεσή της σε εσένα ως έχουσα ήδη την επιμέλεια. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αυτή βάσει της διάταξης του άρθρου 1532 του Αστικού Κώδικα, που ορίζει τις συνέπειες της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Μία εκ των περιπτώσεων κακής ασκήσεως είναι και εκείνη, κατά την οποία ο γονέας δεν μπορεί ή δεν θέλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που συνδέονται με την γονική μέριμνα. Η πλήρης αποξένωση από το παιδί, η παντελής απουσία επικοινωνίας μαζί του και η παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής αποτελούν ισχυρότατες ενδείξεις ότι ο γονέας αυτός δεν είναι σε θέση να ενεργεί προς το συμφέρον του παιδιού, δηλαδή μέσα στα πλαίσια μίας ορθά ασκούμενης γονικής μέριμνας.

Δικηγορικό Γραφείο
Ζωής Παυλίδου & Συνεργατών

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις
Μητροπόλεως 47, Τ.Κ. 54623
Θεσσαλονίκη.
Τηλέφωνο: 2310 275465
Fax : 2310 271191
E-mail: pzoi@hotmail.com

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!