Το παιδί μου έχει το επώνυμο του πατέρα του. Μπορώ μετά το διαζύγιο να του δώσω το δικό μου επώνυμο;

0

Είμαι διαζευγμένη και από το γάμο μου απέκτησα ένα αγόρι 11 ετών σήμερα. Έχω την επιμέλεια. Έχει το επώνυμο του πατέρα του. Μετά το διαζύγιο το παιδί είναι στη δική μου οικογενειακή μερίδα. Μπορώ να του δώσω τώρα το δικό μου επώνυμο; Ευχαριστώ πολύ.

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Κατερίνα Μπασιαρίδου

Σύμφωνα με το άρθρο 1505 του Αστικού Κώδικα: «Οι γονείς υποχρεούνται να έχουν προσδιορίσει  το  επώνυμο  των  τέκνων τους με κοινή αμετάκλητη δήλωσή τους. Η δήλωση γίνεται πριν από  το  γάμο,  είτε  σε  συμβολαιογράφο  είτε  στον λειτουργό, ενώπιον του οποίου θα τελεσθεί ο  Γάμος.   Ο  λειτουργός  οφείλει  να  ζητήσει  τη σχετική δήλωση. Το  οριζόμενο επώνυμο, κοινό για όλα τα τέκνα, μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των  επωνύμων τους,   που  όμως  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  να  περιλαμβάνει  περισσότερα από δύο επώνυμα. Αν οι γονείς παραλείψουν να δηλώσουν  το  επώνυμο  των  τέκνων τους,  σύμφωνα  με  τους  όρους  των προηγούμενων παραγράφων, τα τέκνα έχουν για επώνυμο το επώνυμο του πατέρα τους». Όπως έχει και κριθεί και νομολογιακά από το Συμβούλιο της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 3218/2015 απόφαση) ο Αστικός Κώδικας δεν διαλαμβάνει ρητή ρύθμιση για το ζήτημα  του επωνύμου τέκνου γεννημένου εν γάμω σε περίπτωση λύσεώς του  με διαζύγιο- όπως, αντιθέτως, για τις απότοκες του διαζυγίου  εν γένει σχέσεις γονέων και τέκνου-καθιερώνοντας κατ’ ακολουθίαν την αρχή της σταθερότητας και του αμεταβλήτου (πρβλ. ΣτΕ 1602/2005) του κατά τα ανωτέρω, κοινού για όλα τα τέκνα, επωνύμου.

Εκ τούτων συνάγεται, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1505 του ΑΚ, ότι η νομική κατάσταση του τέκνου σε ό, τι αφορά το επώνυμό του δεν επηρεάζεται από επιγενόμενη λύση του γάμου με διαζύγιο και ως εκ τούτου, το προσδιοριζόμενο, βάσει των διατάξεων αυτών, επώνυμο του γονέα που φέρει το τέκνο δεν είναι επιτρεπτό να αντικατασταθεί με εκείνο του άλλου, διαζευχθέντος ή μη, γονέα (για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των συναλλαγών, η κατάδειξη της καταγωγής των τέκνων αλλά και η ενότητα της οικογένειας του τέκνου και των γονέων του και μετά το διαζύγιο).

Η διάταξη του αστικού κώδικα κατισχύει ως ειδικότερη  των γενικών περί αλλαγής επωνύμου διατάξεων του ν.δ 2573/1953 και της κατ’ εξουσιοδότησής του εκδοθείσης υπουργικής απόφασης. Δεν είναι επομένως δυνατή η αλλαγή του επωνύμου του τέκνου μέσω της διοικητικής διαδικασίας, με την αποβολή του επωνύμου του ενός γονέα και στην αντικατάστασή του με εκείνο του άλλου.

Το τέκνο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει, επικαλούμενο σοβαρούς λόγους, τη μεταβολή του επωνύμου του, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 2573/1953 και της σχετικής υπουργικής απόφασης, και την απόκτηση νέου επωνύμου, διαφορετικού του πατρικού ή μητρικού.

Κατερίνα Μπασιαρίδου
Δικηγόρος
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email:katerina@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!