Μπορώ να απουσιάσω όταν ο πατέρας του παιδιού μου δεν τηρεί την απόφαση επικοινωνίας με το παιδί;

0

«Με δικαστική απόφαση έχω την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου μου (13 ετών ) καθώς και ορίσθηκε η επικοινωνία με τον πατέρα του ως εξής: Κάθε Παρασκευή 5-8, Κάθε πρώτο ΣΑΒ/ΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 10πμ ΈΩΣ 8μμ της Κυριακής και κάθε τρίτο Σάββατο από τις 5-8. Εάν ο πατέρας δεν έρθει να πάρει το παιδί, που δεν έρχεται, στις συγκεκριμένες ώρες εγώ μπορώ ν’ απουσιάσω και να φύγω εκτός πόλης ή διατηρεί το δικαίωμα της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια αυτών των χρονικών διαστημάτων;»

Απαντάει η δικηγόρος και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια κυρία Ράνια Σαλπιστή

Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας αποτελεί δικαίωμα του γονέα με τον οποίο το παιδί δε διαμένει (δικαιούχος γονέας).

Προβλέπεται στο άρθρο 1520 του Αστικού μας Κώδικα και εφόσον δε γίνεται με σχετική αμοιβαίως αποδεκτή συμφωνία μεταξύ των γονέων, διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο, συνήθως υπό την απειλή διασφαλίσεων εις βάρος του γονέα που σκοπίμως την παραβιάζει και που είναι αυτός που διαμένει και εκπροσωπεί το παιδί (υπόχρεος γονέας).

Το θέμα της σκόπιμης παραβίασης είναι ένα  φλέγον θέμα στο συνήθως  συναισθηματικά και εξαιρετικά επιβαρυμένο πεδίο των διαταραγμένων σχέσεων μεταξύ των συζύγων.

Για αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει οι επιδικασθείσες ώρες επικοινωνίας να γίνονται σεβαστές από τον έχοντα την επιμέλεια υπόχρεο γονέα, ανεξαρτήτως προσέλευσης του άλλου δικαιούχου γονέα, διαφορετικά θα καταπίπτουν εις βάρος του υποχρέου οι οριζόμενες στην απόφαση διασφαλίσεις, ανεξαρτήτως προσέλευσης του δικαιούχου γονέα.

Η άμυνα σε αυτό είναι η μεταρρύθμιση της απόφασης εκ μέρους του υποχρέου γονέα με την παράθεση όλων των επιβαρυντικών περιστατικών απουσίας κλπ. εκ μέρους του δικαιούχου γονέα, μέσω σχετικής δικαστικής προσφυγής, ή η απόδειξη της μη προσέλευσης του δικαιούχου, με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσον, η αποστολή εξωδίκου, καταγραφή κάθε απουσίας στο βιβλίο συμβάντων του αρμοδίου κατά τόπον Α.Τ ή η κατάθεση μηνύσεως για παραβίαση απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των τρόπων απαιτεί την προσφυγή σε ειδικό.

Ράνια Σαλπιστή
Δικηγόρος & Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
26ης Οκτωβρίου 43, 6ος όροφος- γρ. 6.10,
Λιμάνι σέντερ, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 286.146
Fax: 2310 283.323
Email: salpisti@yahoo.gr
Web: www.kalesi-salpisti.gr

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!