Μπορώ να αποδεχτώ μια διαθήκη αλλά να αποποιηθώ την υπόλοιπη κληρονομιά;

0

«Έχω κάνει αποποίηση κληρονομιάς από την μητέρα μου, είχε στην ιδιοκτησία της ένα αμάξι και ένα οικόπεδο. Οι επόμενοι κληρονόμοι είναι τα παιδιά μου (που είναι ανήλικα), αδελφός μου και ο πατέρας μου (που απεβίωσε στης 25/8/15). Ο αδελφός μου πήγε στην εφορία να τα περάσει στο όνομα του και του είπαν πώς δεν γίνεται εξαιτίας των παιδιών μου, επειδή είναι και εκείνα κληρονόμοι. Μήπως μπορούμε να καταθέσουμε πινακίδες; Υπάρχει κάποια λύση; Το αυτοκίνητο δεν το θέλει κανείς. Πρέπει να ενηλικιωθούν τα παιδιά μου; Μέχρι τότε τι γίνεται; Μπορώ να αποδεχθώ μια διαθήκη αλλά να αποποιηθώ την υπόλοιπη κληρονομιά; Δεν θέλω κάτι άλλο παρά μόνο την διαθήκη».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ζωή Παυλίδου

Αγαπητή φίλη,

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μας οι ανήλικοι κληρονόμοι δεν μπορούν να αποποιηθούν αυτοπροσώπως το κληρονομικό τους δικαίωμα, αφού δεν διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Ωστόσο, η τετράμηνη προθεσμία για την αποποίηση, η οποία αρχίζει από το χρονικό σημείο της γνώσης αναφορικά με το κληρονομικό δικαίωμα τρέχει και κατά προσώπων ανίκανων προς δικαιοπραξία, δηλαδή και κατά ανηλίκων.

Πάγια γίνεται δεκτό ότι η γνώση αυτή θα πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του νομίμου αντιπροσώπου του ανηλίκου. Συνεπώς, η προθεσμία αρχίζει να τρέχει για τον ανήλικο κληρονόμο από τότε που οι ασκούντες τη γονική μέριμνα έλαβαν γνώση της επαγωγής.

Ωστόσο, οι γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα μπορούν στο όνομα του ανηλίκου να αποποιούνται κληρονομία εφόσον έχουν πάρει προηγουμένως σχετική άδεια δικαστηρίου Η άδεια δίδεται με απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο εξετάζει αν η αποποίηση είναι προφανώς επωφελής ή αναγκαία για τον ανήλικο. Επομένως, από την υποβολή της αιτήσεως προς παροχή αδείας για αποποίηση κληρονομίας, που γίνεται για λογαριασμό ανηλίκου, και μέχρι δημοσιεύσεως της σχετικής αποφάσεως αναστέλλεται η προθεσμία προς αποποίηση.

Αφὀτου εκδοθεί η σχετική απόφαση του δικαστηρίου, θα έχετε τη δυνατότητα να αποποιηθείτε για λογαριασμό των παιδιών σας και να παραδώσει ο αδερφός σας τις πινακίδες του αυτοκινήτου, που αποτελεί αντικείμενο κληρονομιάς.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αποποίηση αφορά υποχρεωτικά και μόνον το σύνολο της κληρονομιάς ενός αποβιώσαντος προσώπου και συνεπώς η μερική αποδοχή κληρονομίας με την ταυτόχρονη μερική αποποίηση αυτής δεν είναι επιτρεπτή.

Δικηγορικό Γραφείο
Ζωής Παυλίδου & Συνεργατών

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις
Μητροπόλεως 47, Τ.Κ. 54623
Θεσσαλονίκη.
Τηλέφωνο: 2310 275465
Fax : 2310 271191
E-mail: pzoi@hotmail.com

Τώρα μπορείς να επισκεφθείς, επιλεγμένους ειδικούς συνεργάτες μας, μέσω του προγράμματος «Πρώτη Επίσκεψη δωρεάν». Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείς να δείς εδώ ενώ αν θες να πάρεις απαντήσεις μέσω του Singleparent.gr, μπορείς να υποβάλλεις το ερώτημά σου, μέσω της ειδικής φόρμας εδώ.