Μπορεί ο πρώην να διεκδικήσει λεφτά από τη περιουσία μετά το διαζύγιο; Χρειάζομαι την άδειά του για να βγάλω διαβατήριο στο παιδί;

0

Ερώτηση

«Είμαστε σε διάσταση με το σύζυγο και προσπαθούμε να βγάλουμε το διαζύγιο (συναινετικό ή αντιδικία). Έχουμε ένα κοριτσάκι 13 μηνών. Εγώ έχω περιουσία αποκτηθείσα πριν το γάμο,ο πρώην όχι. Μετά το διαζύγιο μπορεί ο πρώην να διεκδικήσει μέσω του παιδιού, λεφτά από τη περιουσία; Επίσης για να βγάλω διαβατήριο στην κόρη μου ,13 μηνών,χρειάζομαι την άδειά του ,μετά το διαζύγιο; Ευχαριστώ.».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ευγενία Φωτοπούλου, από το Δικηγορικό γραφείο «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

Από τη στιγμή που ο σύζυγος δεν θα έχει την επιμέλεια του τέκνου, δεν δικαιούται διατροφής για το ανήλικο τέκνο, παρόλο που είναι άνεργος ή άπορος. Επίσης, δεν δικαιούται αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, από τη στιγμή που ό,τι περιουσία έχετε, αποκτήθηκε πριν το γάμο και όχι μετά. Αντιθέτως, εσείς, που έχετε την επιμέλεια του τέκνου, μπορείτε να διεκδικήσετε διατροφή από το σύζυγο για το ανήλικο τέκνο, έστω και μειωμένη αφού είναι άνεργος.

Σχετικά με την έκδοση διαβατηρίου: Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 3021/22/10/28-6-2005 αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών», που απαιτούσε, προκειμένου για την έκδοση διαβατηρίου επ’ ονόματι ανηλίκου, την αυτοπρόσωπη εμφάνιση και συναίνεση του ασκούντος αποκλειστικά τη γονική του μέριμνα, ενώ, εάν αυτή ασκείτο παρ’ αμφοτέρων των γονέων του, την παρουσία τουλάχιστον ενός εξ αυτών και την έγγραφη συναίνεση του άλλου, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 3021/22/10-στ΄/26-7-2007 αποφάσεως των ιδίων Υπουργών και πλέον ορίζεται ότι τη διαδικασία της εκδόσεως διαβατηρίου επ’ ονόματι ανηλίκου κινεί μόνος ο έχων την επιμέλειά του γονέας. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου μπορεί ο γονέας ο έχων την επιμέλεια, ακόμα και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου γονέα, να εκδώσει διαβατήριο για το ανήλικο τέκνο προκειμένου για τη μετάβασή του στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, δε χρειάζεστε τη συναίνεση του συζύγου για να εκδώσετε διαβατήριο.

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!