Μπορεί η πρώην σύζυγος να πουλήσει το σπίτι που ανήκει και στους δύο;

0

Έχω αποκτήσει ένα σπίτι μέσα στο γάμο μου, στο οποίο πλέον κατοικώ και δίνω ενοίκιο. Τώρα που χωρίσαμε η γυναίκα μου δικαιούται το μισό, και με απειλεί ότι θα το πουλήσει. Μπορεί να το κάνει χωρίς την συγκατάθεση μου;

Απαντάει η δικηγόρος και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια κυρία Ράνια Σαλπιστή

Από το σύντομο ερώτημά σας προκύπτουν οι εξής εκδοχές:

ΕΚΔΟΧΗ ΠΡΩΤΗ:

Ότι η σύζυγος σας είναι ιδιοκτήτρια κατά το ήμισυ του σπιτιού που αποκτήσατε.

Προφανώς της δίνετε ενοίκιο (αποζημίωση χρήσης) επειδή κατοικείτε (κάνετε χρήση) και του δικού της ποσοστού κυριότητας στο σπίτι αυτό.

Στην περίπτωση αυτή η πρώην σύζυγος μπορεί να πωλήσει δίχως την συγκατάθεση σας εξ αδιαιρέτου το δικό της ποσοστό, στην ελεύθερη αγορά, ή να  σας το προσφέρει να το αγοράσετε ή να ασκήσει εναντίον σας αγωγή διανομής του σπιτιού αυτού και να ζητήσει την εκποίηση του με εκούσιο πλειστηριασμό (δικαστική διανομή).

Η δικαστική διανομή είναι δικαστική διαδικασία, που αρχίζει με κοινοποίηση σχετικού δικογράφου της προς εσάς και θα χρειαστεί η πάροδος τουλάχιστον  δύο ετών κατά προσέγγιση μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση που θα εκδοθεί (εφόσον γίνει δεκτή το σχετικό αγωγικό της αίτημα), ώστε να προχωρήσει η εκποίηση του σπιτιού μέσω πλειστηριασμού. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστείτε οπωσδήποτε δικηγόρο, που θα σας κατευθύνει σε αυτή την ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία.

Βεβαίως πρέπει να τονιστεί πως το δικαίωμα διανομής της οικίας αυτής μπορείτε και εσείς με τον ίδιο τρόπο να ασκήσετε εναντίον της, εκθέτοντας την οικία σε εκούσιο δημόσιο πλειστηριασμό, δικαστικά όπως παραπάνω αναφέραμε. Το σπίτι θα εκποιηθεί στην εμπορική του αξία, και καθένας θα πάρει το ποσοστό που του ανήκει από το εκπλειστηρίασμα που θα επιτευχθεί.

ΕΚΔΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗ:

Ότι η σύζυγος σας δεν είναι ιδιοκτήτρια του σπιτιού αυτού κατ’ ουδένα ποσοστό κυριότητος. Το σπίτι είναι δικής σας ιδιοκτησίας. Το ότι της δίνετε ενοίκιο ενδεχομένως έχει την μορφή διατροφής, που έχει επιδικασθεί μεταξύ σας ή έχετε εξωδικαστικά συμφωνήσει.

Στην περίπτωση αυτή  η πρώην σύζυγος, μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου σας, θα μπορεί (εντός διετίας ή τριετίας από τη διάστασή σας) να ασκήσει εναντίον σας αγωγή αξίωσης συμμετοχής της στα αποκτήματα εκ του άρθρου 1400 ΑΚ,  προκειμένου να διεκδικήσει χρηματικά την οποιαδήποτε συμμετοχή της στην απόκτηση του, η οποία τεκμαίρεται εκ του νόμου ότι ανέρχεται σε ποσοστό 1/3 της αξίας του (εφόσον είναι το μοναδικό περιουσιακό σας απόκτημα εντός γάμου), πλην αντιθέτου αποδείξεως μεγαλύτερου ή ανταποδείξεως μικροτέρου ποσοστού συμμετοχής της στην απόκτηση του.

Στην περίπτωση αυτή εσείς εξακολουθείτε να έχετε την κυριότητα του σπιτιού και δεν μπορεί η σύζυγος να το εκποιήσει διότι δεν της ανήκει.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Η πρώην σύζυγος δεν αποκτά κυριότητα στο σπίτι σας μετά το γάμο. Η δυνατότητα που έχει είναι δικαστική και έγκειται σε κατ’ αρχήν χρηματική αποκατάσταση της, αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής που θα αποδείξει στο Δικαστήριο, επί της απόκτησης του.

Ευνόητο είναι, ότι εφόσον της ανήκει ιδιοκτησιακά οποιοδήποτε ποσοστό επί της οικίας αυτής, την αυτή αξίωση συμμετοχής διατηρείτε και εσείς εναντίον της.

Τέλος όπου υπάρχει ιδιοκτησία αυτή μπορεί να εκποιηθεί από τον ιδιοκτήτη δίχως συγκατάθεση ουδενός (ούτε και του εξ αδιαιρέτου συγκυρίου) κατά ενάσκηση του απολύτου δικαιώματος ιδιοκτησίας που ορίζει το Σύνταγμα.

Ράνια Σαλπιστή
Δικηγόρος & Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
26ης Οκτωβρίου 43, 6ος όροφος- γρ. 6.10,
Λιμάνι σέντερ, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 286.146
Fax: 2310 283.323
Email: salpisti@yahoo.gr
Web: www.kalesi-salpisti.gr

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!