Ο πατέρας μου δεν πληρώνει διατροφή. Μπορεί να γίνει κατάσχεση στην αποζημίωση απόλυσής του;

0

Ερώτηση:

«Ο πατέρας μου δεν πληρώνει διατροφή. Πρόσφατα απολύθηκε από την εργασία του μετά από αρκετά χρόνια και θα λάβει αποζημίωση 15.000 ευρώ σε 12 δόσεις. Τα χρήματα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό από τον πρώην εργοδότη του. Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει τρόπος να γίνει κατάσχεση σε αυτά τα χρήματα».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Ο μισθός και η σύνταξη είναι ακατάσχετα εκτός βέβαια αν ο δικαιούχος του μισθού ή της συντάξεως οφείλει διατροφές. Το αυτό ισχύει και για την αποζημίωση απολύσεως. Στο σημείο αυτό βέβαια γίνεται μνεία ότι για να προβείτε σε κατάσχεση της αποζημιώσεως του οφειλέτη πατέρα σας εις χείρας του εργοδότη του που του την οφείλει θα πρέπει να έχετε απόφαση σε ισχύ που σας καθιστά δικαιούχο διατροφής. Ήτοι θα πρέπει να έχετε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή τελεσίδικη απόφαση τακτικού Δικαστηρίου με την οποία επιδικάζεται το συγκεκριμένο ποσό της διατροφής.

Εν συνεχεία και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ήτοι εφόσον έχετε στα χέρια σας απόφαση που σας επιδικάζει διατροφή, τότε θα πρέπει να συνταχθεί κατασχετήριο το οποίο να αποστείλετε με Δικαστικό Επιμελητή στον οφειλέτη της διατροφής ήτοι στον πατέρα σας και στον τρίτο εις χείρας του οποίου κατάσχεται το συγκεκριμένο ποσό της διατροφής. Ο τρίτος εφόσον οφείλει το ποσό είναι υποχρεωμένος να προβεί σε δήλωση τρίτου ενώπιον του Ειρηνοδικείου της κατοικίας ή της έδρας του αν είναι εταιρία, στην οποία δήλωση θα αναφέρει το ποσό που παρακράτησε.

Επιπλέον για περισσότερη ασφάλεια υπάρχει δυνατότητα να κατάσχεται και τυχόν Τραπεζικό λογαριασμό αν γνωρίζετε σε ποια Τράπεζα τηρεί λογαριασμό. Ειδικότερα το Κατασχετήριο θα απευθύνεται στον οφειλέτη της διατροφής εν προκειμένω τον πατέρα σας και στην Τράπεζα στην οποία τηρεί το λογαριασμό.

Η Τράπεζα όταν λάβει το κατασχετήριο θα δεσμεύσει το σύνολο του υπάρχοντος υπολοίπου στο λογαριασμό του και θα δηλώσει στο Ειρηνοδικείο το ποσό που δέσμευσε (αν πρόκειται για κοινό λογαριασμό θα δεσμεύσει το ήμισι ή το ένα τρίτο αναλόγως του αριθμού των δικαιούχων του λογαριασμού). Εν συνεχεία ακολουθεί η διαδικασία της αποδόσεως του δεσμευθέντος ποσού στον κατασχόντα.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!