Με απειλεί πως θα δείξει στο παιδί τα έγγραφα του δικαστηρίου. Μπορώ να το αναφέρω στην αγωγή, που θα του κάνω;

0

Γεια σας

Έχω υποβάλει ασφαλιστικά μέτρα. Έχει εκδικαστεί η υπόθεση. Θα υποβάλλω μέσα σε ένα μήνα από την απόφαση, η οποία δεν βγήκε ακόμη, αγωγή για οριστικοποίηση ασφαλιστικών. Στην αγωγή…γράφω πάλι κείμενο; Όπως στα ασφαλιστικά; Στα ασφαλιστικά έγραψα, πώς έχουν τα πράγματα, αλλά δεν έγραψα κάποια, τα οποία έγιναν… λεπτομέρειες…πως ήταν βίαιος…Η δικηγόρος μου, μου ανέφερε, πως δεν τα γράφουν όλα, για να πούμε τα πιο ουσιώδη στο δικαστηριο. Στο δικαστηριο, όμως, ήρθαμε σε συμφωνία και δεν ακούστηκαν κάποια πράγματα, πράγμα, που με καίει. Λέει τόσα ψέματα! Θέλω να αποκατασταθεί η αλήθεια! Λέει, πως τα γραπτά μένουν και θα τα δείξει στο παιδί! Έχω τόσες μαρτυρίες, τόσα γεγονότα, αλλά δεν τα έβαλα όλα στα ασφαλιστικά! Από την άλλη, όταν φτάσει το παιδί και του τα δείξει, έχω να του δείξω και εγώ! Αλλά μου λέει, πως τα επικυρωμένα χαρτιά από δικηγόρους θα πιστέψει το παιδί και άλλες τέτοιες ανοησίες! Στην αγωγή λοιπόν πάλι γράφουμε γεγονότα;

Σας ευχαριστώ

Απαντά η δικηγόρος, κυρία Ντούλιου Σταυρούλα

Αγαπητή φίλη,

προκειμένου να απαντηθεί ολοκληρωμένα το ερώτημά σας, θα πρέπει να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Συγκεκριμένα πότε ασκήθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και τι αφορά (πχ. Επικοινωνία, διατροφή, προσβολή προσωπικότητας, μετοίκηση κλπ.) κι αυτό διότι ο νόμος τροποποιήθηκε και από το έτος 2016 και έπειτα ισχύουν νέες διατάξεις του ΚΠΟΛΔ σχετικά με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση και παίρνοντας ως δεδομένο ότι τα ασφαλιστικά μέτρα ασκήθηκαν με τις νέες διατάξεις του ΚΠΟΛΔ, σας απαντώ ότι σύμφωνα με το άρθρο 693 ο δικαστής που διατάσσει το ασφαλιστικό μέτρο, κατά την κρίση του μπορεί πλέον να ορίσει προθεσμία για την άσκηση της αγωγής. Δεν είναι επομένως υποχρεωτική η άσκηση της αγωγής, όπως προβλεπόταν στον παλιό ΚΠολΔ. («…Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το διατάσσει μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκησή της, όχι όμως μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες….»). Η υποχρεωτική άσκηση αγωγής παραμένει αμετάβλητη στις ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις συγκεκριμένων περιπτώσεων του νόμου.

Εφόσον λοιπόν διαταχθεί η άσκηση της αγωγής, τότε συντάσσεται δικόγραφο κύριας αγωγής το οποίο περιλαμβάνει τα πραγματικά περιστατικά του δικογράφου των ασφαλιστικών μέτρων και ζητά την οριστική επίλυση της διαφοράς με έκδοση αποφάσεως. Οποιοδήποτε νέο περιστατικό ή περιστατικό το οποίο δεν αναφέρθηκε στην ήδη ασκηθείσα αίτηση ασφαλιστικών και θα μπορούσε να είχε οδηγήσει τον δικαστή στην έκδοση διαφορετικής αποφάσεως, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της κύριας αγωγής παρά άλλου δικογράφου αιτήσεως με το οποίο θα ζητηθεί η μεταρρύθμιση ή η ανάκληση της απόφασης που θα εκδώσει ο δικαστής επί της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων.

Ντούλιου Β. Σταυρούλα
Δικηγόρος Λάρισας
Κενταύρων 1, Πλατεία Εβραίων, 41222, Λάρισα
Τηλ. & Φαξ: 24130-19329/ Κιν: 6951813145
E-mailstavrouladouliou@gmail.com

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!