Ισχύει το ιδιωτικό συμφωνητικό που έκανα με τον πρώην σύζυγο, πρίν από ένα χρόνο;

0

Ερώτηση

«Εδώ και ένα χρόνο είμαστε σε διάσταση με τον πρώην σύζυγό μου. Το ιδιωτικό συμφωνητικό που είχαμε συνάψει αναφορικά με την επιμέλεια του παιδιού, τη διατροφή και τις επισκέψεις ισχύει;»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Όλγα Ντόβα

Το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ των συζύγων και γονέων ενός ανηλίκου τέκνου συνήθως έχει μία συγκεκριμένη χρονική ισχύ, την οποία ορίζουν από κοινού τα μέρη, ιδίως ως προς τα θέματα της επικοινωνίας και της διατροφής, δεδομένου ότι το ανήλικο τέκνο μεγαλώνει και ως εκ τούτου οι ανάγκες του διαφοροποιούνται κατ’ έτος. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξετε τι χρονική διάρκεια ισχύος έχει το συγκεκριμένο ιδιωτικόσυμφωνητικό που έχετε υπογράψει. Εάν τυχόν έχει λήξει η χρονική διάρκεια ισχύος του, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υπογράψετε ένα νέο.

Προς μεγαλύτερη εξασφάλισή σας, το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό (η έγγραφη συμφωνία δηλαδή των συζύγων γονέων του ανηλίκου τέκνου) μπορεί να υποβληθεί στο κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο στα πλαίσια έκδοσης ενός συναινετικού διαζυγίου, το οποίο με απόφασή του επικυρώνει το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό και παράλληλα κηρύσσει τη λύση του γάμου. Με αυτόν τον τρόπο, η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή του ανηλίκου τέκνου αποτελεί εκτελεστό τίτλο, το οποίο σημαίνει ότι σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε όρου εκ της συμφωνίας από τον ένα σύζυγο, ο άλλος σύζυγος μπροεί άμεσα να εκτελέσει το εν λόγω ιδιωτικόσυμφωνητικό. Ωστόσο αυτή η επιλογή προϋποθέτει τη συναίνεση των μερών για τη συναινετική λύση του γάμου τους.

Δικηγορικό Γραφείο
Όλγας Ντόβα και Συνεργατών
Ακαδημίας 61, Αθήνα Τ.Κ. 10679
Τηλέφωνα:  210 3613836 / Fax: 210 7785933
Email: info@ntova.gr
Web: http://ntova.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!