Η πρώην σύζυγος, έγραψε το παιδί σε δραστηριότητες, τις μέρες επικοινωνίας μου μαζί του. Τί να κάνω;

H πρώην σύζυγος, μου είχε αφαιρέσει το δικαίωμα επικοινωνίας μου με τον γιό μου. Μετά από δικαστική διαμάχη,  βλέπω πλέον το παιδί μου κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Φέτος τις ημέρες εκείνες, αποφάσισε να τον γράψει σε εξωσχολικές δραστηριότητες, ενώ γνωρίζει ότι δεν έχω τη δυνατότητα να τον πηγαίνω λόγω εργασίας, λέγοντας μου πως αν δεν μπορώ, απλά δεν θα τον παίρνω. Η ερώτηση μου είναι, ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου νομικά κατά τις ημέρες που έχω εγώ το παιδί μου. Είμαι υποχρεωμένος να τηρώ το πρόγραμμα που μου ορίζει εκείνη,  με αποτέλεσμα να μην χαίρομαι το παιδί μου ή μπορώ να ορίζω εγώ το πως θα περνάω τη μέρα μου με το παιδί;

Απαντάει ο δικηγόρος κύριος Δημήτρης Δουλιώτης

Αξιότιμε κύριε,

Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων, οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα ως ευρύτερη νομική έννοια  εμπεριέχει και την επιμέλεια του προσώπου. Η τελευταία (επιμέλεια του προσώπου) περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαιδευση του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του.(αρ. 1518 ΑΚ).

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 1520 ΑΚ ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου και με τον οποίο διαμένει το παιδί δεν μπορεί να προβάλει εμπόδια στην επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα.

Συνεπώς και παρότι δεν γνωρίζω το πλήρες ιστορικό της υποθέσεως σας,  πιθανολογώ ότι δεν σας έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα επικοινωνίας παρά μονάχα έχει αυτό ρυθμιστεί με δικαστική απόφαση. Σημαντικό επίσης να γνωρίζετε ότι συνεχίζετε να ασκείτε από κοινού με την πρώην σύζυγο σας την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου σας. Είναι επίσης σαφές ότι η πρώην σύζυγός σας δεν μπορεί να δημιουργεί προσχώματα στην επικοινωνία σας με το παιδί σας και πως μια τέτοια συμπεριφορά δικαιολογεί δικαστικές ενέργειες, προκειμένου να αποκατασταθεί η επικοινωνία σας με το ανήλικο τέκνο σας.

Είναι επίσης σαφές πως κατά τον ορισθέντα  από το δικαστήριο χρόνο επικοινωνίας σας με το ανήλικο τέκνο σας μπορείτε να διαθέτετε αυτόν όπως εσείς κρίνετε, μέσα στα πλαίσια της κανονικότητας και της ορθής διαπαιδαγώγησης και πως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να υπαγορεύεται από την πρώην σύζυγό σας. Υποχρέωση σας γενικά να τηρείτε τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση ιδίως ως προς τον χρόνο και τόπο παράδοσης και παραλαβής του τέκνου σας κατά τις ημέρες και ώρες της επικοινωνίας.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση, παραμένουμε στην διάθεση σας.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Β. Δουλιώτης
Δικηγόρος LLB London
Δημοκρίτου 32 Κολωνάκι, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3627672
Web: http://douliotis-law.com/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!