Η πρώην σύζυγος δεν μου επιτρέπει να παίρνω το παιδί στο σπίτι μου ή να το πηγαίνω βόλτα. Τί να κάνω;

2

Ερώτηση:

«Χώρισα πρίν 6 χρόνια όσο σχεδόν είναι η κόρη μου. Η πρώην σύζυγος δεν μου επιτρέπει να παίρνω το παιδί στο σπίτι ούτε να το πηγαίνω βόλτα. Μέχρι 3 ετών έδινα τη διατροφή κανονικά αλλά επειδή το παιδί δεν το πήρα ποτέ, αποφάσισα να την κόψω ώστε να τη δώσω όταν και εκείνοι τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντί μου. Θέλω να κάνω δικαστήριο αλλά φοβάμαι μη βάλουν λόγια στο παιδί και τα πράγματα χειροτερέψουν. Τί μπορώ να κάνω; ».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Κατά την διάταξη του άρθρου 1510 του ΑΚ, η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα) οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, την διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1512 και 1514 του ιδίου Κώδικα, στις περιπτώσεις που υπάρχει διακοπή της συμβιώσεως των διαδίκων, την άσκηση της γονικής μέριμνας, εφ` όσον αυτοί διαφωνούν, ρυθμίζει το δικαστήριο.

Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 1518 § 1 του ΑΚ, η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Από τον συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων συνάγεται ότι, μετά τον ν. 1329/1983, η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει ανατεθεί και στους δύο γονείς του ανηλίκου τέκνου από κοινού και ότι ένα μέρος του ιδιορρύθμου αυτού δικαιώματος αλλά και καθήκοντος είναι η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου. Περιλαμβάνει αυτή, όπως γίνεται φανερό από το χρησιμοποιούμενο στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 1518 επίρρημα «ιδίως», κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη της σωματικής και ψυχικής προσωπικότητας του ανηλίκου τέκνου (όπως στέγη, ντύσιμο, τροφή, υγεία, μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση).

Ενόψει του όλου περιεχομένου των πιο πάνω διατάξεων και του επιδιωκόμενου με αυτή σκοπού, που συνίσταται στο να ασκείται η γονική μέριμνα κατά κανόνα και από τους δύο γονείς από κοινού, καθίσταται φανερό ότι, αν η άσκηση της έχει κατανεμηθεί ανάμεσα στους γονείς, λόγω διάστασης τους, κατ` άρθρο 1514 ΑΚ και η επιμέλεια του ανηλίκου, ως ειδικότερη έκφανση της γονικής μέριμνας, έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα από τους γονείς, λ.χ. την μητέρα, τότε αυτή έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει μόνο για τα τρέχοντα και καθημερινά θέματα, τα σχετιζόμενα με την επιμέλεια του τέκνου και όχι για τα λοιπά (σοβαρά) θέματα, τα ανήκοντα στον σκληρό πυρήνα της γονικής μέριμνας, για τα οποία αμφότεροι οι γονείς, ως φορείς αυτής, εξακολουθούν να αποφασίζουν από κοινού.

Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 1511, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1512 – 1514 ΑΚ, προκύπτει ότι βασικό κριτήριο για την ανάθεση της γονικής μέριμνας και ειδικότερα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων στον ένα από τους γονείς τους είναι το συμφέρον του τέκνου, που ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο, εξειδικεύεται από το δικαστήριο της ουσίας. Το συμφέρον του τέκνου λαμβάνεται υπόψη υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδρομής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις.

Η ανωτέρω παρατειθέμενη νομοθεσία διέπει τις σχέσεις γονέων και τέκνων όταν επέλθει διάσταση. Σημειωτέον δε ότι με το συναινετικό διαζύγιο όπως στην περίπτωσή σας ρυθμίσατε το θέμα της επικοινωνίας με ιδιωτικό συμφωνητικό που όμως συντάχθηκε με βάση τις τότε ανάγκες του παιδιού και την ηλικία του και κρίθηκε προφανώς ότι δεν μπορούσε να διανυκτερεύει στην οικία σας. Για να μπορέσετε να διασφαλίσετε επικοινωνία με το τέκνο σας τακτικότερη και με διανυκτέρευση η μόνη λύση είναι να απευθυνθείτε στη Δικαιοσύνη με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία θα σας ορίσει ημέρες και ώρες επικοινωνίας. Όσο αφήνετε τον καιρό να περνάει απλά το παιδί σας θα μεγαλώνει μακριά σας και τότε ίσως το σκεπτικό σας να έχει τα αντίστροφα αποτελέσματα, ήτοι αυτό που θα πουν στο παιδί σας είναι ότι ο πατέρας του δεν έκανε τίποτα για να έχει επικοινωνία μαζί του. Αφού λοιπόν δεν μπορείτε να βρείτε λύση σε φιλικό επίπεδο, η μόνη λύση είναι η Δικαιοσύνη.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!