H πρώην μου δεν μου δίνει το παιδί, παρά τη δικαστική απόφαση. Πώς να κινηθώ νομικά και να βρω γονείς με το ίδιο πρόβλημα;

Καλησπέρα σας

Είμαστε σε διάσταση εδώ και 1,5 χρόνο και της έχω κάνει 5 μηνύσεις (με μάρτυρες οι περισσότερες) γιατί δεν μου δίνει το παιδί τη μέρα που έχει ορίσει το δικαστήριο. Δεν έχει δικαστεί ακόμη η υπόθεση και συνεχίζει να μην το δίνει. Επίσης προσπαθεί ασκώντας λεκτική βία να μη βλέπω το 4χρόνο παιδί μου ούτε στον παιδικό! Λόγω της πλύσης εγκεφάλου που κάνει στο παιδί κάποια στιγμή θα το επηρεάσει εναντίον μου. Παρακαλώ επειδή θα κινηθώ νομικά βοηθήστε με. Νομικά τί εναλλακτικές έχω; Επίσης υπάρχει κάποιο site ή μπορώ να έρθω σε επαφή με γονείς που έχουν το ίδιο πρόβλημα;

Ευχαριστώ

Απαντά ο δικηγόρος κύριος Ελευθέριος Μ. Κρέμερ

Σύμφωνα με άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα, « ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό.»

Αρχικά, και σύμφωνα με το Αστικό δίκαιο, στην αγωγή για επικοινωνία με το τέκνο και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 950 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε ρήτρα που θα απειλεί με χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση τον άλλον γονέα αν παρεμποδίζει το δικαίωμα επικοινωνίας σας. Αυτό ουσιαστικά θα λειτουργήσει σαν μοχλός πίεσης στον άλλον γονέα να είναι συνεπής και να μην καταπατήσει το δικαίωμα σας στην επικοινωνία με το τέκνο. Σημειώστε ότι μέχρι την έκδοση την απόφασης και για μια προσωρινή προστασία του δικαιώματος σας, έχετε την δυνατότητα να καταθέσετε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων όπου θα ζητάτε να καθοριστεί επακριβώς η επικοινωνία σας με το τέκνο.

Σχετικά με το ποινικό κομμάτι, ορθώς ασκήσατε μηνύσεις εναντίον της μητέρας. Βάσει του άρθρου 232Α του Ποινικού Κώδικα «1. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούλησή του, ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετική με την προσωρινή ρύθμιση της νομής μεταξύ ιδιώτη και Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη,

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν η πράξη συνίσταται στην αποκατάσταση της έγγαμης συμβίωσης ή εξαρτάται από την ύπαρξη στο πρόσωπο του αρνούμενου να συμμορφωθεί ιδιαίτερων προϋποθέσεων για να

ασκήσει τις τεχνικές ή επιστημονικές ικανότητές του και η άρνησή του δεν οφείλεται σε δυστροπία του.»

Δυστυχώς, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι την εκδίκαση τους και την έκδοση απόφασης. Επίσης θα σας συμβουλεύαμε να εξαντλήσετε την ποινική διαδικασία ώστε εφ’ όσον συνεχιστούν οι ποινικές καταδίκες εναντίον της και εξαντληθεί η αναστολή των ποινών, τότε θα το σκεφθεί σοβαρότερα η μητέρα, διότι θα κινδυνεύει με φυλάκιση ή θα πρέπει να εξαγοράσει όλες τις ποινικές καταδίκες.

Ελευθέριος Μ. Κρέμερ
Δικηγόρος

Τήνου 51, Τ.Κ. 11631
Αθήνα
Τηλ: 210 8232157,  210 8232167
Fax:  210 8232431
Webhttp://www.cremerlaw.com
Email: emcremer@cremer-law.com & info@cremer-law.com

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!