Η μητέρα του παιδιού μου ζει εκτός Ελλάδος και διεκδικεί περισσότερα χρήματα για διατροφή. Τί να κάνω;

0

Ερώτηση:

«Έχω ένα παιδί εκτός γάμου 4.5 ετών το οποίο εδώ και 3 χρόνια μένει στο εξωτερικό. Πρίν από 9 μήνες, η μητέρα του, σταμάτησε την επικοινωνία. Εγώ συμφώνησα να πληρώνω τη συμφωνημένη, δια λόγου, διατροφή (300 ευρώ). Λόγω αδυναμίας αλλά και λόγω του ότι δεν έβλεπα ούτε άκουγα το παιδί σταμάτησα να δίνω χρήματα από τον Δεκέμβρη. Πρίν 2 μέρες έλαβα μια προσωρινή απόφαση δικαστηρίου της Πολωνίας για καταβολή των χρημάτων (150 ευρώ) κάθε μήνα από τον Δεκέμβριο ως το Μάρτιο τα οποία και κατέβαλλα. Η μητέρα ωστόσο διεκδικεί το ποσό των 300 ευρώ. Τί πρέπει να κάνω;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Σε ό,τι αφορά στην επιμέλεια των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 1515 ΑΚ Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους. Η Γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά Γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.

Η Ελλάδα συμμετείχε στη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 4/2009 (για την υποχρέωση διατροφής) και στη Σύμβαση της Χάγης της 23.11.2007, η οποία ρυθμίζει τα σχετικά με την υποχρέωση της διατροφής.
Με βάση τη Σύμβαση της Χάγης, οι υποχρεώσεις διατροφής διέπονται από το δίκαιο του κράτους της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής (διαζευκτικά και από άλλα δίκαια). Κατά τον ΕΚ 4/2009, διεθνή δικαιοδοσία για την έκδοση απόφασης διατροφής έχουν τα δικαστήρια του τόπου συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής.  Ως εκ τούτου αφού η συνήθης διαμονή της μητέρας και του δικαιούχου διατροφής ήτοι του τέκνου εν προκειμένω είναι η Πολωνία, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Πολωνίας για τη ρύθμιση της διατροφής. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο στην Πολωνία για να αντικρούσετε την αγωγή που έχει ασκηθεί σε βάρος σας στα Πολωνικά Δικαστήρια.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!