H κόρη του συζύγου μου θέλει να φαίνομαι εγώ σαν μητέρα της στα χαρτιά. Πως μπορεί να γίνει αυτό;

0

«Καλησπέρα σας. Θα σας αναπτύξω αμέσως τι μ’ απασχολεί. Ο άνδρας μου έχει δυο κόρες από τον πρώτο του γάμο. Η μεγάλη του κόρη , δεν τα πήγαινε ποτέ καλά με την μαμά της και μας ζήτησε το Σεπτέμβριο του 2014 να έρθει να μείνει μαζί μας και να την αναλάβω εγώ. Το δέχτηκα με χαρά, περνάμε πολύ καλά , την αγαπάω και μ’ αγαπάει πολύ. Εδώ και καιρό, έχει αρχίσει και μου ζητάει όταν ενηλικιωθεί (είναι 17 τώρα) να έρθει αποκλειστικά στη δική μου επιμέλεια και να φαίνομαι στα χαρτιά σαν μάνα της εγώ. Την έχω συμβουλεύσει πολλές φορές , της έχω πει , ότι η μαμά της την αγαπάει , ότι μπορεί να έκανε κάποια λάθη , άλλα την αγαπάει. Δεν το δέχεται όμως. Η ερώτηση μου είναι: μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και με τι διαδικασίες , αν γνωρίζετε. Γιατί αν τ’ αποφασίσει , εγώ δεν μπορώ να της το αρνηθώ. Ευχαριστώ πολύ.»

Απαντάει η δικηγόρος παρ’ εφέταις, κυρία Όλγα Σαββίδου

Αγαπητή φίλη,

Το θέμα οικογενειακού δικαίου, που θίγετε είναι κατ’ αρχήν θέμα γονικής μέριμνας – επιμέλειας και κατά δεύτερον υιοθεσίας.

Ως προς το πρώτο : Η γονική μέριμνα και η επιμέλεια είναι σύμφυτα με την γονεϊκή ιδιότητα και την ανηλικότητα του τέκνου. Η γονική μέριμνα αφαιρείται από γονέα ανηλίκου μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από την επιθυμία του τέκνου. Οπότε ο φυσικός γονέας συνήθως έχει την γονική μέριμνα του παιδιού μέχρι την ενηλικίωσή του. Η επιμέλεια καθορίζεται είτε δικαστικά είτε με κοινή συμφωνία των μερών. Θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, η επιμέλεια έχει αναληφθεί de facto από τον πατέρα.

Ως προς το θέμα της υιοθεσίας ενηλίκου ισχύουν τα εξής:

Η υιοθεσία ενηλίκου επιτρέπεται μόνο όταν ο υιοθετούμενος είναι συγγενής ως και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος ή εξ Αγχιστείας αυτού που υιοθετεί.
Στην υιοθεσία ενηλίκου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για την υιοθεσία ανηλίκου, εφόσον δεν θεσπίζεται διαφορετική ρύθμιση από τις διατάξεις που ακολουθούν.
Διαδικασία:
1-Κατατίθεται κοινή αίτηση υιοθετούντος και υιοθετουμένου στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο
2-Αν ο ενήλικος υιοθετούμενος είναι ανίκανος για δικαιοπραξία, τη σχετική αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του.
Προϋποθέσεις:
1-Ο θετός γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 40τό έτος της ηλικίας του και να είναι μεγαλύτερος από τον υιοθετούμενο τουλάχιστον κατά 18 χρόνια.
2-Αν ο υιοθετούμενος ενήλικος είναι έγγαμος, απαιτείται και η συναίνεση του/της συζύγου του, που παρέχεται με αυτοπρόσωπη δήλωση στο δικαστήριο.
Αποτελέσματα:
Από την τέλεση της υιοθεσίας:
1-το θετό τέκνο και οι κατιόντες του που γεννήθηκαν μετά την υιοθεσία έχουν θέση κοινού τέκνου και κοινών κατιόντων και των δύο συζύγων
2-ο δεσμός του θετού τέκνου με τον άλλο φυσικό γονέα του και τους συγγενείς του διατηρείται
3-το θετό τέκνο παίρνει το επώνυμο του θετού γονέα του, στο οποίο έχει το δικαίωμα να προσθέσει και το πριν από την υιοθεσία επώνυμό του. (Αν το τελευταίο αυτό ή το επώνυμο του θετού γονέα αποτελείται από δύο επώνυμα, χρησιμοποιείται για το σχηματισμό του σύνθετου επωνύμου του θετού τέκνου το πρώτο από αυτά.)

4-Εάν υπάρχει υποχρέωση για τη διατροφή του θετού τέκνου, εκείνος που υιοθέτησε προηγείται από τους εξ αίματος συγγενείς του τέκνου.
Λύση της υιοθεσίας:
Η υιοθεσία ενηλίκου λύεται με δικαστική απόφαση ύστερα από αγωγή του θετού γονέα ή του θετού τέκνου, αν συντρέχει παράπτωμα που δικαιολογεί την αποκλήρωση ή που συνιστά λόγο αχαριστίας του θετού τέκνου απέναντι σ’ αυτόν που το υιοθέτησε.

Σε περίπτωση που πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις της υιοθεσίας ενηλίκου, μπορείτε να προχωρήσετε.

Δικηγορικό Γραφείο
Όλγας Σαββίδου και Συνεργατών
Αγίου Σπυρίδωνος 21, T.K. 18535, Πειραιάς (6ος όροφος)
Τηλέφωνα: 210 4221371
Email: info@lawsavvidou.gr
Web: http://lawsavvidou.gr/

Η κυρία Όλγα Σαββίδου, συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα “Πρώτη Επίσκεψη δωρεάν” που σου παρέχει τη πρώτη συνάντηση μαζί της, εντελώς δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δείς εδώ ενώ μπορείς να υποβάλλεις το ερώτημά σου, μέσω της ειδικής φόρμας εδώ.