Η κόρη μου είναι στην οικογενειακή μερίδα του πατέρα της. Τι μπορώ να κάνω για να αλλάξει αυτό;

0

Καλησπέρα σας, έχω ένα κοριτσάκι εκτός γάμου 2 ετών, αναγνωρισμένο από τον πατέρα του με συμβολαιογραφική πράξη. Έχω εγώ την επιμέλεια γιατί είμαι άγαμη. Άσχετη, όπως ήμουν τότε, δέχτηκα το παιδί να πάει στη μερίδα του πατέρα και φαίνεται μόνο ενδεικτικά στη δική μου. Τι μπορώ να κάνω για να αλλάξει αυτό; Μπορεί το παιδί να πάρει και το δικό μου επώνυμο, ή τελείωσε πλέον;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Δάφνη Ι. Σιώπη

Αγαπητή αναγνώστρια,

Η έννοια της «δημοτικότητας» καθορίζεται από την διάταξη του άρθρου 14 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή «Κάθε Έλληνας πολίτης είναι δημότης ενός μόνο Δήμου ή μιας μόνο Κοινότητας. Δημότες ενός Δήμου ή Κοινότητας είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο». Το τέκνο που γεννήθηκε σε γάμο των γονέων του είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του. Οι γονείς υποχρεούνται, εντός της προθεσμίας προς δήλωση του πρώτου τέκνου τους, να προσδιορίσουν με αμετάκλητη δήλωση τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης τη δημοτικότητα του. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτικότητα και των τέκνων που θα γεννηθούν μεταγενέστερα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα. (αρ.15 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων).

Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του σε περίπτωση αναγνώρισης ενώ ήταν ανήλικο, μπορεί να αποκτήσει με αμετάκλητη δήλωση των γονέων του στο ληξίαρχο του τόπου καταχώρισης της δήλωσης αναγνώρισης, τη δημοτικότητα του πατέρα ή της μητέρας, από τότε που έγινε η αναγνώριση. Σε περίπτωση, επίσης, αναγνώρισης με δικαστική απόφαση, αν η δημοτικότητα δεν καθορίζεται με αυτήν αποκτά εκείνη της μητέρας του. (αρ.15 παρ.2 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων).

Στην περίπτωση σας, επομένως, από τα όσα μας περιγράφετε στο σύντομο ιστορικό σας, εικάζουμε ότι μετά την αναγνώριση του παιδιού σας από τον πατέρα του, προφανώς δηλώσατε από κοινού ότι επιθυμείτε να λάβει την δημοτικότητα του πατέρα του. Η δήλωση αυτή, ωστόσο, τυγχάνει αμετάκλητη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υφίστανται πλέον περιθώρια ανάκλησης της.

Από την άλλη πλευρά, ως προς το επώνυμο του παιδιού, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1506 του Αστικού Κώδικα, «Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων  του  παίρνει  το  επώνυμο  της  μητέρας  του … Αν γίνει αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική, το ενήλικο τέκνο  ή,  αν  αυτό  είναι  ανήλικο,  οι  γονείς  του  ή  και ένας από αυτούς ή ο  επίτροπός του δικαιούνται,  μέσα  σε  προθεσμία  ενός  έτους  από  την  ολοκλήρωση  της αναγνώρισης, να προσθέσουν, με δήλωση στο ληξίαρχο, το  πατρικό επώνυμο στο επώνυμο του τέκνου. Αν στη δήλωση  προβαίνουν  οι  δύο  γονείς  από  κοινού,  μπορούν να προσδιορίσουν το νέο επώνυμο του  τέκνου σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου». Η δήλωση αυτή, ωστόσο, τυγχάνει σύμφωνα με τον νόμο αμετάκλητη και ανεπίδεκτη ανακλήσεως, πράγμα που σημαίνει συνακόλουθα ότι σε αυτό το χρονικό σημείο δεν έχετε περιθώριο μεταβολής του επωνύμου του παιδιού σας.

Με εκτίμηση,

Δάφνη Ι. Σιώπη
Δικηγόρος LLM
Αγ. Σοφίας 24
Θεσσαλονίκη 54622
Τηλ: 2313 079293
Κιν: 6977568673
Email: dsiopi.law@gmail.com

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!