Η φυσική μητέρα του παιδιού εμφανίστηκε ύστερα από 3 χρόνια απουσίας. Ακυρώνεται το δικαιώμά της να το επισκέπτεται;

0

Ερώτηση

«Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο διάστημα μεσολαβεί για να κριθεί άκυρη η δικαστική απόφαση για τις ώρες επίσκεψης της φυσικής μητέρας στο παιδί που βρίσκεται σε αναδοχή. Εμφανίστηκε ύστερα από 3 χρόνια απουσίας. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω άμα ακυρώνεται το δικαίωμα της φυσικής μητέρας για επίσκεψη προς το παιδί λόγω μακρόχρονης απουσίας της».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Έμη Ζαΐμη, από το Δικηγορικό γραφείο «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

Ως προς τις ώρες επίσκεψης της φυσικής μητέρας στο παιδί που βρίσκεται σε αναδοχή, δεν προβλέπεται από την νομοθεσία ότι μπορεί η ανάδοχη οικογένεια να αιτηθεί να αλλάξουν ή να ακυρωθούν, αφού η αναδοχή δεν σκοπεύει στο να καταλυθούν οι έννομες σχέσεις με την φυσική οικογένεια του παιδιού. Το δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί αποτελεί έκφανση των έννομων συγγενικών αυτών σχέσεων, άρα δεν μπορεί να αποτραπεί ο φυσικός γονέας από το να επικοινωνεί με το τέκνο του. Εξάλλου, αίτηση για να αλλάξει η δικαστική απόφαση που αφορά το τέκνο μπορούν να κάνουν μόνο οι φυσικοί γονείς, ή οι συγγενείς του τέκνου ή ο Εισαγγελέας προκειμένου να μεταρρυθμιστεί η απόφαση στις νέες συνθήκες και ιδιαίτερα για να αποδοθεί η γονική μέριμνα στους γονείς που τους αφαιρέθηκε (άρθρο 1536 του Αστικού Κώδικα).

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα κατά το άρθρο 1660 του Αστικού Κώδικα για την ανάδοχη οικογένεια να κάνει αίτηση στο Δικαστήριο κατά την εκουσία δικαιοδοσία για να αφαιρεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου από τους φυσικούς γονείς του και να γίνουν οι ανάδοχοι γονείς επίτροποί του. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η ένταξη του ανηλίκου στην ανάδοχη οικογένεια έχει δημιουργήσει στενό δεσμό με τους ανάδοχους γονείς, ενώ έχουν παράλληλα εξασθενήσει οι δεσμοί του ανηλίκου με τους φυσικούς γονείς εξαιτίας π.χ. έλλειψης ενδιαφέροντος από τους φυσικούς γονείς για την άσκηση της γονικής μέριμνας. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει στην περίπτωση αυτή την αφαίρεση από τους φυσικούς γονείς εν όλω ή εν μέρει της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου και τον διορισμό των ανάδοχων γονέων ως επιτρόπων του. Πριν λάβει την απόφασή του, έχοντας πάντα ως οδηγό το συμφέρον του ανηλίκου, το Δικαστήριο υποχρεούται να ακούσει και το ανήλικο ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του.

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!