Η δικηγόρος μου δεν μου δίνει τον φάκελο μου και δεν μπορώ να κάνω ονοματοδοσία για το παιδί μου. Τι να κάνω;

«Καλημέρα σας, θα ήθελα παρακαλώ να με διαφωτίσετε σχετικά μ’ ένα ζήτημα που με αγχώνει τόσο η επίλυσή του ώστε δε μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Είμαι σε διάσταση τυπικά. Υπάρχει απόφαση για τη λύση του γάμου απλά δεν έχουμε παραιτηθεί ακόμα από τα ένδικα μέσα. Το παιδάκι μου είναι 21 μηνών αβάπτιστο και πρέπει να του δοθεί όνομα γιατί μεγάλωσε αρκετά. Εγώ θέλω να κάνω ονοματοδοσία. Πρέπει να συμφωνήσει και ο πρώην;

Η δικηγόρος μου ενώ μου είπε ένα ποσό στην αρχή και το πλήρωσα, μετά μου το διπλασίασε και τώρα επειδή και λεφτά δεν έχω και αρνούμαι να της δώσω το παραμικρό αρνείται να μου δώσει το φάκελό μου για ν’ αναλάβει άλλος δικηγόρος-κοινώς με εκβιάζει – τί μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση; Να σας πω πως δε μου έδινε καθόλου αποδείξεις για τα χρήματα που της έδινα και δε με άφηνε καν να της τα βάζω στην τράπεζα. Εγώ από την άλλη εργαζόμουν χωρίς ένσημα και εκείνη το ξέρει, για να ζήσω το παιδί μου γιατί δεν έχω βοήθεια από πουθενά. Η πρόνοια αρνήθηκε να μου δώσει και το επίδομα προστασίας γιατί στο μπαμπά μου, όπου φιλοξενούμαι με το παιδί, φαίνονται τα 400 ευρώ προκαταβολή σύνταξης που παίρνει κάθε μήνα. Πώς μπορώ να πάρω το φάκελό μου; Δε μπορώ να κάνω κουβέντα με τον πρώην για το όνομα γιατί θα σφαχτούμε και θα μου κάνει κακό αυτό. Θα ήθελα μια βοήθεια παρακαλώ».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Κωνσταντίνα Αθανασίου

1.Η επιλογή ονόματος αποτελεί δικαίωμα αμφοτέρων των γονέων, οι οποίοι ασκούν από κοινού το δικαίωμα της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου, δυνάμει του άρθρου 1510 ΑΚ, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου σ’ έναν από αυτούς. Η ονοματοδοσία είναι μία διοικητική πράξη, η οποία πραγματοποιείται στο κατά τόπον αρμόδιο Ληξιαρχείο και είναι ξεχωριστή διαδικασία από τη βάπτιση, μπορεί όμως να συνδυαστεί μ’ αυτή ή να χωρέσει μόνη της. Από κοινού οι δυο γονείς δηλώνουν, συνυπογράφοντας, το όνομα που έχουν επιλέξει για το ανήλικο τέκνο τους στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Σε περίπτωση απουσίας του ενός εκ των δύο γονέων, ο έτερος γονέας πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση του απόντος γονέα. Σε περίπτωση δε διαφωνίας ή μη κοινής συναίνεσης των γονέων, αρμόδια να αποφασίσουν για το όνομα του ανηλίκου τέκνου είναι τα ελληνικά δικαστήρια, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του άρθρου 681 Β΄ ΚΠολΔ (ειδική διαδικασία που αφορά σχέσεις γονέων και τέκνων). Αντίθετα, ο κύριος σκοπός του μυστήριου της βάπτισης είναι η απόκτηση θρησκεύματος εκ μέρους του βαπτιζόμενου τέκνου, ωστόσο είθισται μαζί με το θρήσκευμα να καταχωρείται στο Ληξιαρχείο και το όνομα το ανηλίκου τέκνου.

Έτσι ως μητέρα του τέκνου ακόμη και αν έχετε την επιμέλεια τούτου, εφόσον ο πατέρας δεν έχει εκπέσει από την γονική μέριμνα, δεν έχετε το δικαίωμα να καθορίσετε το όνομα του ανήλικου τέκνου μόνη σας με δήλωσή σας ενώπιον του Ληξιάρχου, χωρίς τη συναίνεση του πατέρα του τέκνου ή χωρίς δικαστική απόφαση, που να επιλύει τη διαφωνία των γονέων ως προς το κύριο όνομα του ανηλίκου, του οποίου έχουν τη γονική μέριμνα. Αν λοιπόν παρά τους ορισμούς του ως άνω άρθρου, δοθεί με τη βάπτιση ένα όνομα στο ανήλικο τέκνο, το τελευταίο μπορεί να διορθωθεί από τον γονέα, που δεν συναινεί και έχει το δικαίωμα γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου, με σχετική αίτηση μεταβολής ονόματος και διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης στο Μονομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

2.Ο Δικηγορικός Κώδικας ορίζει ότι ο δικηγόρος έχει το δικαίωμα επίσχεσης των εγγράφων του εντολέα του, μέχρις ότου πληρωθούν τα έξοδα του και η αμοιβή του. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, με αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται με πράξη του και πριν από την πληρωμή των εξόδων και της αμοιβής του δικηγόρου, να άρει το δικαίωμα της επίσχεσης και να υποχρεώσει το δικηγόρο σε άμεση παράδοση των εγγράφων που κατέχει. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να εξαρτήσει ο πρόεδρος με την πράξη του, την παράδοση των εγγράφων με καταβολή στο ταμείο του δικηγορικού συλλόγου χρηματικής εγγύησης ή κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση αυτή, ο δικηγόρος οφείλει, όταν η αμοιβή του εκκαθαρισθεί με τελεσίδικη απόφαση, να κοινοποιήσει στο σύλλογο αντίγραφό της. Το συμβούλιο του συλλόγου στη συνέχεια αποφασίζει εξόφληση της δικηγορικής αμοιβής ή την ολική ή μερική απόδοση του χρηματικού ποσού, που είναι κατατεθειμένο για το δικαιούχο δικηγόρο ή την απόδοση της εγγυητικής επιστολής ανάλογα με το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης, στον εντολέα του δικηγόρου που κατάθεσε τα χρήματα ή την εγγυητική επιστολή στο σύλλογο.

Στην περίπτωση λοιπόν διαφωνίας για την αμοιβή ή σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει την συμφωνηθείσα αμοιβή και ο δικηγόρος σας καταχρηστικά αρνείται να σας αποδώσει τα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στον Πρόεδρο του συλλόγου κατά τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση ο δικηγόρος οφείλει να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών, διαφορετικά παραβαίνει τη φορολογική νομοθεσία.

Κωνσταντίνα Αθανασίου
Δικηγόρος
Πατησίων 154, Αθήνα
Τ.Κ 11257
Τηλ: 210 – 8675160
Κινητό: 6944 620176
Fax: 210 – 8676521
Email: konathanasiou00@gmail.com

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!