Η αναγνώριση του τέκνου δίνει αυτόματα στον πατέρα το δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό;

0

Καλησπέρα σας,  μήπως γνωρίζετε αν η πράξη εκούσιας αναγνώρισης τέκνου (εκτός γάμου, με επιμέλεια μητέρας δηλαδή), δίνει αυτόματα δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα άνευ προγράμματος ότι ώρα, ότι μέρα θέλει κ.τ.λ; Και αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα του να το βλέπει ανεξέλεγκτα, τότε μπορεί να με μηνύσει για παρεμπόδιση επικοινωνίας;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη, από τη Δικηγορική εταιρία «A Law firm»

Σύμφωνα με το άρθρο 1475 ΑΚ, ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο, εφόσον συναινεί σε αυτό και η μητέρα. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1476 ΑΚ ως ορίζει, η αναγνώριση από τον πατέρα γίνεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή με διαθήκη. Η συναίνεση της μητέρας, σύμφωνα με το άρθρο 1475 ΑΚ, παρέχεται με δήλωση ενώπιον του συμβολαιογράφου.

Η αναγνώριση αυτή οδηγεί στο να απολαμβάνει το παιδί όλα τα δικαιώματα του παιδιού που γεννιέται σε γάμο. Αυτό σημαίνει ότι έχει πλήρη συγγένεια τόσο με τον πατέρα του όσο και με τους συγγενείς του, ενώ παιδί και πατέρας συνδέονται πλέον με σχέση γονικής μέριμνας.

Σύμφωνα με το άρθρο 1515 ΑΚ « Η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας που όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους».

Δηλαδή ο ρόλος του πατέρα είναι αναπληρωματικός και η γονική του μέριμνα γεννιέται μεν με την αναγνώριση δεν ασκείται όμως παρά μόνο στις παραπάνω περιπτώσεις.

Επομένως,  εάν δεν έχει γίνει ειδική συμφωνία για την από κοινού γονική μέριμνα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο της αναγνώρισης του παιδιού τότε η μητέρα έχει την απόλυτη φροντίδα του παιδιού και εκείνη αποφασίζει  για το συμφέρον του.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για να υπάρξει επικοινωνία του πατέρα με το παιδί ή θα πρέπει να το συμφωνηθεί με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που θα ρυθμίζει την επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα ή ο πατέρας θα πρέπει να ασκήσει αγωγή προκειμένου να ρυθμιστεί η επικοινωνία του με αυτό.

Το άρθρο 1520 του ΑΚ ορίζει ότι «ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με αυτόν….Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο.»

Δικηγορική εταιρία «A Law firm»
Σοφία Βλάχου-Ζουνέλη
Δικηγόρος
Πατρ. Ιωακείμ 8,
Αθήνα 10674
Τηλ: +30 210 7236050
Fax: +30 210 7236052
Email:s.vlachou@alawfirm.gr
Web: http://www.alawfirm.gr

Η κυρία Σοφία Βλάχου Ζουνέλη, συμμετέχει στο ειδικό πρόγραμμα «Πρώτη Επίσκεψη δωρεάν» που σου χαρίζει τη πρώτη συνάντηση μαζί της, εντελώς δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δείς εδώ ενώ μπορείς να υποβάλλεις το ερώτημά σου, μέσω της ειδικής φόρμας εδώ.