Είμαι ανύπαντρη μητέρα. Αν πάρει τη γονική μέριμνα ο πατέρας, χάνω τα δικαιώματα του αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας;

0

Ερώτηση

«Είμαι άγαμη μητέρα δύο παιδιών 4 και 6 ετών. Είχα συμβιώσει με τον πατέρα τους 16 χρόνια χωρίς ποτέ να παντρευτούμε. Εδώ και 2 χρόνια ζω μόνη με τα παιδιά μου. Ενώ έχει κάνει 7 μήνες να τα δεί, ζήτησε να έχει αυτός τη γονική μέριμνα. Δυστυχώς ή ευτυχώς έπειτα από παρότρυνση της δικηγόρου μου, στο δικαστήριο που έγινε πρίν 2 μήνες, δέχτηκα. Επειδή έχω κάνει ονοματοδοσία στα παιδιά μου, μπορεί με την αναδρομική όπως ζητάει, γονική μέριμνα να μου ακυρώσει την ονοματοδοσία; Θα μπορώ να λαμβάνω μέρος σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ ως αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας; Ευχαριστώ».

Απαντάει η δικηγόρος παρ’ εφέταις, κυρία Όλγα Σαββίδου

Αγαπητή Φίλη,

Ως άγαμη μητέρα έχετε αποκλειστικά τη γονική μέριμνα των ανηλίκων παιδιών σας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έχετε την πλήρη ευθύνη για τα παιδιά σας, χωρίς να έχει ο τέως σύντροφός σας και πατέρας τους κανένα δικαίωμα επ’ αυτών , πέραν του δικαιώματος επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, εσείς είσαστε η αποκλειστικά υπεύθυνη τόσο για  την ρύθμιση των καθημερινών θεμάτων των τέκνων σας (που ανήκουν στο αντικείμενο της ‘επιμέλειας’)  όσο και για τα πιο σημαντικά όπως την κατοικία τους, το σχολείο όπου θα φοιτήσουν, το όνομά τους κλπ.

Ο πατέρας έχει το δικαίωμα της γονικής μέριμνας εφόσον αναγνωρίσει τα παιδιά του νομίμως και μόνο εφόσον η μητέρα συναινέσει στην άσκηση του εν λόγω δικαιώματος εκ μέρους του. Με άλλα λόγια, ο πατέρας έχει το δικαίωμα της γονικής μέριμνας αλλά αυτό «κοιμάται» και δεν δικαιούται να το ασκεί, παρά μόνο εάν η μητέρα το αποποιηθεί, πεθάνει ή συναινέσει να το ασκεί παράλληλα με αυτήν και ο πατέρας.

Χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες για την υπόθεσή σας, θεωρώ ότι κακώς συναινέσατε να έχει και ο σύζυγος την γονική μέριμνα των τέκνων σας. Και αυτό διότι σύμφωνα με το νόμο δεν θεωρείστε πια αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας ώστε να έχετε και τα σχετικά ευεργετήματα του νόμου.

Για παράδειγμα, ο νόμος περί διαθεσιμότητας στο άρθρο 90 παρ.2 αναφέρει:

«…Εξαιρείται και δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον ΚΦΕ, όπως ισχύει».

Ο δε, νόμος περί ΑΣΕΠ (παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3838/2010 – ΦΕΚ 49/Α/24.3.2010) προσδιορίζει επακριβώς την ιδιότητα του γονέα και του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η οποία αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), ως εξής:

«i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Αναφορικά δε, με την ονοματοδοσία των τέκνων σας, εφόσον το δικαστήριο αποφασίσει ότι δίνει στον αντίδικο την γονική μέριμνα αναδρομικά, θεωρώ ότι ο πατέρας θα μπορούσε να ζητήσει  την ακύρωση της δικαστικά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (πχ. την ηλικία των παιδιών, πως έχουν συνηθίσει να τα αποκαλούν, πως είναι γνωστά στις κοινωνικές τους σχέσεις κλπ). Εκτός εάν εσείς αποδείξετε ότι ο πατέρας γνώριζε το όνομα και ότι συναίνεσε έστω και προφορικά με την γενόμενη ονοματοδοσία.

Θεωρώ όμως, από νομολογιακές αποφάσεις ότι το δικαστήριο δύσκολα θα παραχωρήσει το δικαίωμα αυτό στον πατέρα με αναδρομική ισχύ, αλλά από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης.

Δικηγορικό Γραφείο
Όλγας Σαββίδου και Συνεργατών
Αγίου Σπυρίδωνος 21, T.K. 18535, Πειραιάς (6ος όροφος)
Τηλέφωνα: 210 4221371
Email: info@lawsavvidou.gr
Web: http://lawsavvidou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!