Γίνεται να συμφωνήσουμε με τον πρώην μόνο σε ό,τι αφορά την επικοινωνία με το παιδί και να ρυθμίσουμε τη διατροφή αργότερα;

Ερώτηση:

«Στο ιδιωτικό συμφωνητικό, γίνεται να συμφωνήσουμε (αν δεχτεί ο πρώην) μόνο την επικοινωνία και επειδή δεν συμφωνούμε στην διατροφή, να κάνω ασφαλιστικά μέτρα ένα μήνα μετά; Αν αυτό συμβεί , θα μπορεί και εκείνος αργότερα (και πόσο καιρό πιο μετά;) να κάνει ασφαλιστικά για να αλλάξει η επικοινωνία και να κερδίσει περισσότερες ώρες;»

Απαντάει η δικηγόρος Αθηνών κυρία Σοφία Ι. Αντωνοπούλου, από το δικηγορικό γραφείο Attica Lawyers

Το άρθρο 1441 Α.Κ. (όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4055/2012) προβλέπει ότι στο συναινετικό διαζύγιο, όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για να λυθεί ο γάμος πρέπει η συμφωνία των συζύγων  να συνοδεύεται και από συμφωνία τους για την επιμέλεια των τέκνων τους και την επικοινωνία τους με αυτά.

Η συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς  επικυρώνεται από το δικαστήριο και αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Το ίδιο ισχύει και αν υπάρχει συμφωνία των γονέων για τη διατροφή των παιδιών και αυτή επικυρωθεί από το δικαστήριο, οπότε  και πάλι αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Κατά συνέπεια από τη στιγμή που το δικαστήριο έχει ρυθμίσει την επιμέλεια και επικοινωνία των γονέων με τα τέκνα με την έκδοση της απόφασης επί του συναινετικού διαζυγίου, δεν είναι εφικτή η τροποποίηση του εκτελεστού αυτού τίτλου, από τη στιγμή βέβαια που η επιμέλεια και η επικοινωνία των τέκνων έχει ρυθμισθεί για αόριστο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, ο νόμος δεν θέτει ως προϋπόθεση να έχει ρυθμισθεί με τη συμφωνία των συζύγων το ζήτημα της διατροφής των τέκνων. Άρα είναι εφικτή η κίνηση διαδικασίας  δικαστικά για τη διεκδίκηση διατροφής για τα τέκνα.

Δικηγορικό Γραφείο «Attica Lawyers»
Σοφία Ι. Αντωνοπούλου
Δικηγόρος Αθηνών
Γ. Παπανδρέου 106Β, Ζωγράφου,
Τ.Κ. 15773
Τηλέφωνο: 210-7295274 / Fax: 210-7295275
Κιν. 6978123 649
Email: info@atticalawyers.gr
Web: www.atticalawyers.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!