Έχω την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών μου και απορρίπτεται η αίτησή μου επειδή δεν έχω τη γονική μέριμνα. Γιατί;

0

Ερώτηση
«Ως πατέρας με δικαστική απόφαση έχω την οριστική και αποκλειστική επιμέλεια των δύο κοριτσιών μου, μετά από διαζύγιο. Σε απόφαση  κάποιου φορέα του δημοσίου δίνεται η δυνατότητα ή πριμοδοτούνται για κάποια δραστηριότητα διακοπών, τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών. Το έγγραφο αναγράφει οτι ο γονέας πρέπει να έχει την γονική μεριμνα. Οι επαίοντες μου απαντούν οτι δεν αρκεί η επιμέλεια που μου ανατέθηκε αλλά θέλουν και δικαστική απόφαση που να μου δίνει την γονική μεριμνα. Τους παραθέτω τα αρθρα του ΑΚ 1510, 1518,1514, 1537…το Κ.Φ.Ε για τα εξαρτωμενα μέλη αλλά καμία βελτίωση. Υπάρχει κάποια πρόταση – βοήθεια γιατί είναι κρίμα όταν η ουσία και το πνεύμα του εγγράφου είναι η βοήθεια στις μονογονεϊκές οικογένειες ανεξαρτήτως αν ο αρχηγός ειναι μπαμπάς η μαμά;».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ευγενία Φωτοπούλου

Όπως ορθά επισημάνατε και εσείς στη συγκεκριμένη αρχή η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, η διοίκηση της περιουσίας του και η εκπροσώπησή του αποτελούν τις τρείς επιμέρους εκφάνσεις που από κοινού συνθέτουν τη γονική μέριμνα ως δικαίωμα και υποχρέωση των γονέων.

Πράγματι μετά το διαζύγιο η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο το οποίο την αναθέτει στον ένα ή και στους δύο γονείς ταυτόχρονα, σπανίως βέβαια, αν αυτοί συμφωνήσουν και ορίσουν τον τόπο διαμονής του τέκνου.

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς αλλά και ποικίλες δικαστικές αποφάσεις η επιμέλεια συνιστά τη σημαντικότερη από τις τρεις λειτουργίες της γονικής μέριμνας και αποτελεί τον πυρήνα του γονικού λειτουργήματος. Εφόσον, λοιπόν, δεν υπάρχει από τη δικαστική απόφαση που σας αναθέτει την επιμέλεια, ανάθεση κάποιας από τις άλλες δύο λειτουργίες της γονικής μέριμνας, δηλαδή της διαχείρισης της περιουσίας των κοριτσιών ή της νομικής εκπροσώπησής τους, τότε η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε την απόφαση για να μπορέσουμε να σας πούμε αν προκύπτει κάτι άλλο από αυτήν.  Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία που απευθυνθήκατε δε θα έπρεπε να αναζητά ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα, αλλά την επιμέλεια των παιδιών συγκεκριμένα, αφού η πριμοδότησή τους για εξωσχολικές δραστηριότητες συνδέεται με την ανατροφή, την ψυχαγωγία, σωματική, πνευματική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών  και κατά συνέπεια είναι ζήτημα που σχετίζεται με την επιμέλεια και όχι τη γονική μέριμνα στο σύνολό της.

Ευγενία Φωτοπούλου
Δικηγόρος

Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!