Έχω κάνει 4 μηνύσεις επειδή η πρώην μου εμποδίζει την επικοινωνία με το παιδί. Τί άλλο να κάνω πια;

0

Καλησπέρα

Είμαστε σε διάσταση εδώ και ενάμιση χρόνο. Σήμερα της έκανα την 4η μήνυση στην αστυνομία γιατί παραβίασε ξανα τη δικαστική απόφαση, που καθόριζε σήμερα να δω την κόρη μου (με αφορμή ότι το 3,5 χρονών παιδί μου έκλαιγε και έλεγε ότι δεν θέλει να έρθει μαζί μου).

Εχω κάνει μια καταγραφή στην Αστυνομία προ ενός έτους και 4 μηνύσεις (οι άλλες όλες με μάρτυρες εκτός από τη σημερινή).

Περιμένω το δικαστήριο, αλλά η πρώην γυναίκα μου αγνοεί αποφάσεις δικαστήριου κατ’ επανάληψη. Τί να κάνω; Αν συνεχίσει να εμποδίζει την επικοινωνία μου με το παιδί και μετά το δικαστήριο τί εναλλακτικές έχω;

Ευχαριστώ

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Δάφνη Ι. Σιώπη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 232 Α’ παρ.1 ΠΚ (όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 23 παρ. 2 του Ν.3719/2008), «όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετική με την προσωρινή ρύθμιση της νομής μεταξύ ιδιώτη και Δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου ΝΠΔΔ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη». Ως εκ τούτου, όποιος παραβιάζει με πρόθεση (δηλαδή με δόλο ή αμέλεια) δικαστική απόφαση, όπως είναι και η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, έρχεται αντιμέτωπος με ποινικές κυρώσεις και τιμωρείται με τουλάχιστον έξι (6) μήνες φυλάκιση. Η ποινική δίωξη του εγκλήματος αυτού ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Αναφορικά με την κατάθεση εκ νέου μήνυσης: Σύμφωνα με άρθρο 88 παρ. 1 ΠΚ, «Όποιος είχε καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα από δόλο σε ποινή στερητική της ελευθερίας που ξεπερνά τους έξι μήνες και μέσα σε πέντε χρόνια από τη δημοσίευση της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, αν είχε καταδικαστεί για πλημμέλημα, και σε 10 χρόνια, αν είχε καταδικαστεί για κακούργημα, τελεί νέο κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο για το οποίο ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, βρίσκεται σε υποτροπή.» Ως εκ τούτου, αν η σύζυγος σας έχει ήδη καταδικαστεί σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη των έξι μηνών, θα θεωρηθεί υπότροπη, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η ποινή που προβλέπεται για την πράξη, αφού θεωρηθεί ότι παραβιάζεται εκ νέου η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων για την επικοινωνία γονέα και τέκνου. Αντίθετα, δεν θα θεωρείται υπότροπη, αν με προγενέστερη δικαστική απόφαση έχει καταδικαστεί σε ποινή στερητική της ελευθερίας η οποία δεν ξεπερνάει τους έξι μήνες. Στην τελευταία δηλαδή περίπτωση δεν θα εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 89 ΠΚ, δυνάμει της οποίας επιβαρύνεται η ποινή που προβλέπεται για την πράξη και ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την πρώτη φορά.

Αναφορικά με την παρεμπόδιση άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας, την περιφρούρησή του και τις δυνατότητες καταστολής της προσβολής του, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πέραν των δυνατοτήτων που έχετε να υποβάλετε μηνύσεις για κάθε παραβίαση που λαμβάνει χώρα, μπορείτε υπό προϋποθέσεις να ζητήσετε ακόμη και μεταρρύθμιση της απόφασης με την οποία η επιμέλεια του τέκνου σας ανατέθηκε στην σύζυγό σας, επικαλούμενος κακή άσκησή της.

Πράγματι, η συνεχής παρεμπόδιση της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας με τον έτερο γονέα έχει γίνει δεκτό ότι συνιστά κακή άσκηση της επιμέλειας του τέκνου και συνακόλουθα παρέχει στον έτερο γονέα το δικαίωμα να αιτηθεί ακόμη και την αφαίρεση της επιμέλειας.

Με εκτίμηση

Δάφνη Ι. Σιώπη
Δικηγόρος LLM
Αγ. Σοφίας 24
Θεσσαλονίκη 54622
Τηλ: 2313 079293
Κιν: 6977568673
Email: dsiopi.law@gmail.com

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!