Έχει βγεί προσωρινή διατροφή και ορίστηκε δικάσιμος για ένα μήνα. Μπορεί να πάρει αναβολή ο αντίδικος;

0

Ερώτηση:

«Έχει βγεί προσωρινή διατροφή και ορίστηκε δικάσιμος για ένα μήνα. Μπορεί να πάρει αναβολή ο αντίδικος; Ο δικηγόρος του, δήλωσε ότι θα βρίσκεται την ημερομηνία της δίκης στη Ρώμη για αναψυχή. Πραγματικός λόγος είναι να κερδίσουν χρόνο όπως και το είχαν ζητήσει από τη πρώτη συζήτηση, να οριστεί η δίκη μετά από δύο μήνες. Πράγμα που δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο!»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ευανθία Βαγιάτη

Το αν θα δοθεί ή όχι αναβολή σε κάποια υπόθεση είναι θέμα που κρίνεται αποκλειστικά και μόνο από το Δικαστήριο. Είναι αποκλειστικά στην κρίση του εκάστοτε Δικαστή το αν θα δοθεί ή όχι αναβολή. Όταν έχει ορισθεί μια συγκεκριμένη δικάσιμος και ζητείται, για πρώτη φορά, η αναβολή, τις περισσότερες φορές τη δίνει το Δικαστήριο γιατί έχει την ευχέρεια από τον Νόμο να αναβάλλει μία φορά και γι’ αυτό σχεδόν ποτέ δεν δίνει αναβολή για δεύτερη φορά, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι ότι είναι αποκλειστικά στην κρίση του Δικαστή, ο οποίος ανάλογα με τις περιστάσεις και το κατεπείγον, θα κρίνει αν θα δώσει ή όχι την αναβολή στη υπόθεση.

Ευανθία Βαγιάτη
Δικηγόρος
Εθνικής Αντίστασης 16
Τ.Κ. 61100, Κιλκίς
Τηλ.: 2341-301405
E-mail: evag84@gmail.com

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!