Εργάζομαι στην επιχείρηση του συζύγου. Πώς μπορώ να εξασφαλιστώ οικονομικά τώρα που χωρίζουμε;

1

Ερώτημα

«Αυτό που με απασχολεί είναι ότι μετά από 5 μήνες διάσταση με τον άντρα μου θέλει να προχωρήσει στο διαζύγιο. Εργάζομαι στην οικογενειακή του επιχείρηση και είναι ψυχοφθορο να εργάζομαι πια εκεί. Δεν έχει αναφερθεί άμεσα ότι θέλει να φύγω από εκεί αλλά έμμεσα! Εχω τρία παιδιά 9, 10, 13 χρονών αντίστοιχα με απογευματινά φροντιστήρια και γυμναστήρια . Όλα τα χρόνια εγώ είχα αναλάβει και αυτό το κομμάτι οπότε αν φύγω δε θα βρω εύκολα δουλειά, ή αν βρω θα ειναι πρωί-απόγευμα και με πολύ χαμηλότερο μισθό. Λέμε για θέμα οικονομίας, ενώ έχει εγκαταλείψει τη στέγη μας, να βγει συναινετικό… Το ερώτημα μου είναι πως μπορώ να εξασφαλιστω απέναντί του οικονομικά αν φύγω και μέχρι να βρω εργασία που να μας βολεύει και καλύπτει οικονομικά; Το  μόνο που πληρώνει αυτή τη στιγμή είναι το δάνειο του σπιτιού . Μπορώ να συμπεριλάβω κάποιους όρους στο συναναιτικο που να αφορούν τα παραπάνω;Ή στην περιπτωση που παραμείνω εκεί;  Δουλεύω εκεί με την ιδιότητα του β.λογιστη νόμιμα, αυτη τη στιγμή είμαι στο ταμ. ανεργίας εως τις 31/01/15. Μετα υποτίθεται οτι θα με ξανά προσλάβουν. ..Έτσι γίνεται κάθε χρόνο.  Αυτό που ρωτάω είναι ότι αν φύγω είτε γιατί δε με ξαναπροσλαβουν είτε γιατί ψυχολογικά δε θα μπορώ άλλο εγώ υπάρχει κάτι που να μου εξασφαλίζει οικον. κάλυψη από τον άντρα μου μέχρι να βρω δουλειά και με ωράριο και με απολαβές που να καλυβομαι εγω και τα παιδια! Επίσης το σπίτι είναι στο όνομα μου αλλά είχαμε πάρει δάνειο μέσα στο γάμο στο όνομά μου πάλι με δεύτερο όνομα τον άντρα μου στο βιβλιάριο.  Ελπίζω να βοήθησα. ..Ευχαριστώ εκ των προτέρων!».

Απαντάει η δικηγόρος Θεσσαλονίκης και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια κυρία Μαρία Μπαρμπατσάλου

 

Αγαπητή κυρία

Οφείλω, κατά αρχάς, να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με το αρθρ 1391 ΑΚ, όπου ορίζεται «ότι αν ο σύζυγος διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία, η διατροφή, που του οφείλεται από τον άλλον , πληρώνεται σε χρήμα»,  ακόμη και εάν δεν προχωρήσετε σε έκδοση διαζυγίου με τον συζυγό σας, αυτός οφείλει να σας καταβάλει κάποιο ποσό διατροφής. Το δικαίωμα σας αυτό υφίσταται εάν πληρούνται οι εξής δύο προυποθέσεις

–          Εάν εσείς διακόψατε τον γάμο σας από εύλογη αιτία και η εύλογη αιτία να μην δημιουργήθηκε από υπαιτιότητα δικιά σας.

–          Εάν ο συζυγός σας με βάση τις οικονομικές του δυνατότητες όφειλε παραπάνω συνεισφορά για την αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών δηλ απλώς  εάν τα εισοδήματα του υπερτερούν των δικών σας.

Το ποσό της διατροφής συνίσταται κατά προσέγγιση στη μηνιαία διαφορά μεταξύ των δύο εισοδημάτων με βασική αιτιολογία ότι ο δικαιούχος δικαιούται να απολαύσει ότι θα απολάμβανε και κατά τη διάρκεια του της συμβίωσης από τα μεγαλύτερα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

Όταν τώρα, έχει ήδη επέλθει λύση του γάμου με διαζύγιο, είτε συναινετικό είτε κατ’ αντιδικία, τότε, εφ’ όσον ο ένας από τους πρώην συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλον, βεβαίως υπό προϋποθέσεις. Το άρθρο 1442 ΑΚ τις ορίζει ρητά και με σαφήνεια. Ο-η σύζυγος, λοιπόν, έχει δικαίωμα διατροφής : 1. αν κατά την έκδοση του διαζυγίου βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκαστεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει απ’ αυτό τη διατροφή του, 2. αν έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου και γι’ αυτό το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, 3. αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, και στις δύο όμως περιπτώσεις για ένα διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου, 4. σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση του διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας..

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο συζυγός σας είναι υπόχρεος διατροφής στα ανήλικα τέκνα σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1485 επ. ΑΚ που ρυθμίζουν το ζήτημα της διατροφής από το νόμο μεταξύ ανιόντων και κατιόντων, κυρίως δηλαδή μεταξύ γονέων και παιδιών .και ορίζουν Οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν τα ανήλικα τέκνα τους, ανεξαρτήτως της ευπορίας ή απορίας του καθενός. Το μέτρο της διατροφής προκύπτει από τις συνθήκες και τον τρόπο ζωής του κατά περίπτωση δικαιούχου, δηλαδή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο επίπεδο διαβίωσης που προσήκει στο δικαιούχο ανάλογα με την ηλικία, την υγεία, ικανότητες και κλίσεις, εκπαίδευση κλπ., οι συνθήκες δε αυτές, σε συνδυασμό με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου γονέα, θα προσδιορίσουν το ύψος της διατροφής που οφείλεται (ανάλογη διατροφή).

Επομένως ο συζυγός σας έχει υποχρέωση διατροφής για εσάς σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε κατάλληλη εργασία ή η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων  καθιστά απαγορευτική τη δυνατότητα εργασίας για εσάς και βέβαια είναι υποχρεωμένος να καταβάλει την ανάλογη διατροφή για τα παιδιά σας. Σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου μπορεί να περιληφθεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό το συμφωνηθέν ποσό διατροφής για τα ανήλικα τέκνα και ως προς την διάταξη αυτή να έχει την δέσμευση δικαστικής απόφασης ενώ εάν περιληφθεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό συμφωνία για καταβολή διατροφής σε εσάς η συμφωνία αυτή δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και θα χρειαστεί να καταφύγετε στα δικαστήρια ώστε να εκδοθεί δικαστική απόφαση που να σας καλύπτει.

Σε σχέση με το δάνειο του σπιτιού σας, ο σύζυγος σας οφείλει να καταβάλει ποσοστό της δόσης που του αναλογεί- ανάλογα με το ποσοστό συνεισφοράς στην διατροφή των ανηλίκων τέκνων σας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η στέγαση των παιδιών. Σε περίπτωση που η δόση δεν καταβληθεί στην Τράπεζα, ο σύζυγος σας, ο οποίος, με βάση τα στοιχεία που μας δίνετε, είναι εγγυητής του δανείου, ευθύνεται για την καταβολή ολόκληρης της δόσης και η Τράπεζα θα την αναζητήσει και από αυτόν.

Μαρία Μπαρμπατσάλου
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Φράγκων 1 και Μοσκώφ
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-538839
Κινητό: 6977-395903

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!