Είναι δυνατό να μην επιτραπεί η επικοινωνία παιδιού-πατέρα, επειδή ο πατέρας δεν τη διεκδίκησε δικαστικά;

Καλησπέρα σας

Είναι δυνατό να μην επιτραπεί η επικοινωνία παιδιού-πατέρα (απόφαση δικαστική) σε αγωγή της μητέρας για διεκδίκηση επιμελειας, επειδή ο πατέρας δεν διεκδίκησε κι αυτός δικαστικά την επικοινωνία με το παιδί του;

Ευχαριστώ

Απαντάει ο δικηγόρος κύριος Δημήτρης Δουλιώτης

Αξιότιμε Κύριε,

Από όσα μας εξιστορείται συνάγω, ότι έχει ήδη κατατεθεί και συζητηθεί αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων από τη σύζυγό σας με αίτημα την χορήγηση της επιμέλειας του
τέκνου σας (πιθανόν σωρευμένο με άλλα αιτήματα όπως συνήθως διατροφής κτλ) και
δυνάμει της απόφασης αυτής έχει ήδη την προσωρινή επιμέλεια του τέκνου σας. Επίκειται
λοιπόν η συζήτηση της τακτικής αγωγής για την χορήγηση της επιμέλειας του τέκνου στη
σύζυγό σας.
Δυνάμει του άρθρου 1520 του Αστικού μας Κώδικα « Ο Γονέας με τον οποίο δεν διαμένει
το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό»
Συνεπώς και ανάλογα με τον χρόνο εκδίκασης της αγωγής επιμέλειας μπορείτε είτε να
καταθέσετε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ρυθμίζοντας έτσι προσωρινά την επικοινωνία
σας με το ανήλικο τέκνο σας είτε να καταθέσετε την αγωγή σας αναφορικά με το θέμα της
επικοινωνίας η οποία καλό θα ήταν να συνεκδικαστεί με την αντίθετη της περί της
αναθέσεως οριστικά στην σύζυγο σας της επιμέλειας του τέκνου σας.
Εφόσον εξοπλιστείτε με απόφαση έστω και ασφαλιστικών μέτρων που θα ρυθμίζει το
ζήτημα της επικοινωνίας σας με το ανήλικο τέκνο σας και σε περίπτωση που η απόφαση
αυτή παραβιαστεί (παρεμπόδιση επικοινωνίας) από τη σύζυγό σας υπάρχουν, εναντίον της,
ποινικού και αστικού δικαίου συνέπειες.

Στη διάθεση σας,

Δημήτριος Β. Δουλιώτης
Δικηγόρος LLB London
Δημοκρίτου 32 Κολωνάκι, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3627672
Web: http://douliotis-law.com/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!