Είμαι υποχρεωμένη να ενημερώνω τον εν διαστάσει σύζυγο, για οποιοδήποτε θέμα υγείας του παιδιού μας;

0

Καλησπέρα σας,  έχω την προσωρινή επιμέλεια του παιδιού μου με ασφαλιστικά μέτρα. Έχω υποχρέωση από το νόμο να ενημερώνω τον εν διαστάσει σύζυγο, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την υγεία του παιδιού μας,  ακόμη κι αν δεν είναι σοβαρό (εμβόλια, μικροατυχήματα πάνω στο παιχνίδι, εξέταση αίματος κλπ); Επίσης πρέπει να του δείχνω το βιβλιάριο υγείας του παιδιού όταν μου το ζητάει; Σημειωτέον ότι είναι ασφαλισμένο στο ταμείο του πατέρα του. Ο παιδίατρος έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον γονιό που δεν μένει μαζί με το παιδί,  ακόμη κι αν του ζητήσει ο άλλος να μην το κάνει; Σας ευχαριστώ.

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Κατερίνα Μπασιαρίδου

Σύμφωνα με το άρθρο 1513 παρ. 3 ΑΚ : «Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, έχει το δικαίωμα να ζητάει από τον άλλον πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου».

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει επομένως ρητώς το δικαίωμα του μη ασκούντος  την γονική μέριμνα γονέα να ενημερώνεται για κάθε τι που αφορά το τέκνο του. Εν προκειμένω λοιπόν εάν ο εν διαστάσει σύζυγος και πατέρας του τέκνου επιθυμεί να γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια για την υγεία του τέκνου του, ακόμη και για κάποιο μη σοβαρό ζήτημα όπως αναφέρετε, τότε βάσει της προαναφερόμενης διάταξης του αστικού κώδικα έχετε υποχρέωση να τον ενημερώνετε. Γι αυτούς τους λόγους εξάλλου δεν είναι επιτρεπτό να απαγορευθεί και στον παιδίατρο να ενημερώνει τον άλλο γονέα για την υγεία του τέκνου, ακόμη και αν έχει ζητηθεί από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα να μην το κάνει, διότι όπως ήδη έχει λεχθεί η πληροφόρηση του γονέα για το πρόσωπο του τέκνου συνιστά δικαίωμά του, το οποίο είναι δυνατόν να στερηθεί μόνο αν είχε εκπέσει από την γονική μέριμνα, κάτι που δεν προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείσθε.

Άλλωστε, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την υπ’ αρ. 53/2010 απόφασή της απεφάνθη ότι πατέρας ο οποίος με δικαστική απόφαση δεν ασκεί την επιμέλεια των τέκνων, «έχει δικαίωμα πρόσβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2472/1997. Και τούτο διότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1510 και 1513 ΑΚ, ο [πατέρας] ασκεί […] από κοινού με την πρώην σύζυγο του τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους και έχει, συνεπώς, δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αυτών, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510 και 1513 ΑΚ, 14 παρ. 8 εδ. α του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και 12 του ν. 2472/1997, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω η συνδρομή στο πρόσωπό του συγκεκριμένου εννόμου συμφέροντος. Ο [πατέρας], ως ασκών από κοινού με την πρώην σύζυγό του τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους, ταυτίζεται με τα υποκείμενα των επίμαχων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Με εκτίμηση,

Κατερίνα Μπασιαρίδου
Δικηγόρος
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email:katerina@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!