Είμαι στρατιωτικός και θα κάνω παιδί εκτός γάμου. Έχω τα δικαιώματα που έχει και ο στρατιωτικός με παιδί εντός γάμου;

2

Ερώτηση:

«Είμαι στρατιωτικός και μαζί με τη συμβία μου, αποφασίσαμε να κάνουμε παιδί αλλά εκείνη δεν θέλει να παντρευτεί οπότε θα φέρουμε με κοινή απόφαση, ένα παιδί εκτός γάμου. Εγώ θα αναγνωρίσω το παιδί από την εμβρυική του κατάσταση και η γυναίκα μου, θέλει να μου δώσει την επιμέλεια του παιδιού. Εγώ έχω τα ίδια δικαιώματα που έχει και ο στρατιωτικός που φέρνει η γυναίκα του, παιδί εντός γάμου; Θέλω να βοηθήσω τη γυναίκα μου, με το μεγάλωμα των παιδιών μας! ».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Σύμφωνα με τα άρθρα 1475 και 1476 του Α.Κ. μπορείτε εκουσίως και με τη συναίνεση της συμβίας σας να προβείτε σε αναγνώριση του τέκνου σας. η διαδικασία λαμβάνει χώρα ενώπιον Συμβολαιογράφου, συντάσσεται η σχετική πράξη αναγνώρισης, συναποφασίζεται το επώνυμο του τέκνου με τη συμμετοχή στην εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη και τη δική σας και της μητέρας του παιδιού/παιδιών. Ως εκ τούτου με τη γέννησή τους τα παιδιά σας θα έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν τα τέκνα εντός γάμου γεννηθέντα και θα έχουν με εσάς και τους συγγενείς σας συγγενική σχέση και κληρονομικό δικαίωμα. Σε ό,τι αφορά στην επιμέλεια των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 1515 ΑΚ Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους, η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.

Με αίτηση του πατέρα, το δικαστήριο μπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση να αναθέσει και σε αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Όπως βλέπετε ο νόμος είναι σαφής και σεις θα συνασκείτε την γονική μέριμνα των τέκνων σας μαζί με τη συμβία σας. Η δε άδεια που θα λάβετε από την εργασία σας θα συνυπολογισθεί όπως ακριβώς και για τους συναδέλφους σας που γεννούν παιδιά εντός γάμου.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!