Είμαστε σε διάσταση και φοβάμαι μη μου πάρει τα παιδιά και φύγει στο εξωτερικό. Τί κάνω σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο;

0

Γεια σας

Είμαι παντρεμένος με αλλοδαπή εκτός ΕΕ και έχουμε δύο παιδιά. Τα τελευταία χρόνια η συμβίωση μαζί της έχει γίνει αφόρητη και πλέον δε θυμίζουμε σε τίποτα ένα παντρεμένο ζευγάρι, αλλά συγκάτοικους που μένουν μαζί αναγκαστικά. Έχουμε δηλώσει την πρόθεση μας να χωρίσουμε, αλλά παρόλο που θέλουμε συναινετικό διαζύγιο, έχω την αίσθηση ότι μόνο συναινετικό δε θα είναι καθότι εκείνη έχει υπερβολικές απαιτήσεις, βάζοντας πάντα στη μέση τις ανάγκες των παιδιών και εγώ έχω το φόβο μήπως πάρει τα παιδιά και φύγει στο εξωτερικό.

Υπάρχει τρόπος να συνετιστεί νομικά, χωρίς δικαστήρια, για τις απαιτήσεις τις; Επίσης, πως μπορώ να διασφαλίσω ότι κάποια στιγμή μετά το διαζύγιο δε θα πάρει τα παιδιά για να φύγει στο εξωτερικό; Σημειώνω πως έχει συγγενείς στο εξωτερικό τους οποίους επισκέπτεται μία φορά το χρόνο συνοδεία των παιδιών. Υπάρχει τρόπος να διασφαλίσω ότι θα επιστρέφει κάθε φορά που πηγαίνει εξωτερικό με τα παιδιά; Και τί γίνεται σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτό;

Σας ευχαριστώ.

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Νίκη Ροδίτη

Πάγιο πρόβλημα στις περιπτώσεις γάμου με αλλοδαπούς αποτελεί, σε περίπτωση διαστάσεως ή λύσης του γάμου αποτελεί το καθεστώς των τέκνων, δηλαδή ποιος θα έχει την επιμέλεια και πως θα διασφαλιστεί η επικοινωνία με τον γονέα που έχει δικαίωμα επικοινωνίας. Δυστυχώς, εάν ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν μπορεί να συνεργαστεί και δεν υπάρχει συνεννόηση αποκλείεται συνήθως η λύση του συναινετικού διαζυγίου και δυστυχώς δεν υφίσταται άλλος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος ειμή μόνον διά της δικαστικής οδού. Σε μία περίπτωση οριστικής λοιπόν διαστάσεως θα πρέπει άμεσα να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να ορισθεί ποιος θα έχει την επιμέλεια και ποιος το δικαίωμα επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή ζητείται και η απαγόρευση απομάκρυνσης των τέκνων εκτός Ελλάδας. Φυσικά, αμφότεροι οι σύζυγοι έχουν την γονική μέριμνα, δηλαδή το καθήκον και το δικαίωμα να μεριμνούν για το ανήλικο τέκνο/τέκνα από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια, η οποία είναι η καθημερινή φροντίδα του τέκνου. Ουδείς λοιπόν εκ των γονέων μονομερώς δικαιούται να λαμβάνει σοβαρές αποφάσεις για τα τέκνα δίχως την έγκριση του ετέρου γονέως. Σε περίπτωση που η αντίδικος επιχειρήσει να παραβιάσει την απόφαση και να φύγει εκτός Ελλάδος με τα παιδιά, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια εφαρμογής της αποφάσεως επικοινωνίας που αυτονόητα θα έχει εκδοθεί, πριν εκείνη αναχωρήσει, δηλαδή να ζητηθεί η σύλληψή της στα πλαίσια του αυτοφώρου για παραβίαση της απόφασης επικοινωνίας. Εάν φύγει κρυφά ή φύγει με την έγκριση του ετέρου γονέα, αλλά δεν ξαναγυρίσει όπως συνεφωνήθη μεταξύ τους, παραβιάζοντας το δικαίωμα επικοινωνίας, τότε μπορεί να κατατεθεί μήνυση για παραβίαση της αποφάσεως περί επικοινωνίας, καθώς και να γίνει έτερο Δικαστήριο που θα ορίσει ποιο είναι το συμφέρον των τέκνων, η οποία θα μπορέσει, εφόσον διατάξει τα τέκνα να επιστρέψουν Ελλάδα, να εκτελεστεί στο εξωτερικό. Να σημειωθεί ότι, εάν παραβιάζεται συνειδητά και συχνά μία απόφαση που διατάσσει επικοινωνία, τότε δικαιολογείται ακόμη και η αφαίρεση της γονικής μερίμνης από τον υπαίτιο. Αναφορικά με τα ζητήματα που αναφύονται σε περίπτωση μη συμφωνημένη μεταφοράς τους στο εξωτερικό ισχύει η ∆ιεθνής Σύµβαση της Χάγης του 1980, για τα αστικά θέµατα από τη διεθνή απαγωγή παιδιών και έχει κυρωθεί από τη χώρα µας µε τον νόµο 2102/92 – ΦΕΚ 193/Α/1992. Στόχος της είναι να διασφαλίσει την άµεση επιστροφή των παιδιών που µετακινήθηκαν ή κατακρατήθηκαν παράνοµα σε ένα από τα συµβαλλόµενα κράτη αλλά και να διασφαλίσει ότι τα δικαιώµατα της επιµέλειας και επικοινωνίας που υφίστανται κατά το δίκαιο ενός από τα συµβαλλόµενα κράτη, θα είναι σεβαστά και στα άλλα. Μπορείτε να απευθυνθείτε και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο σύµφωνα µε την ανωτέρω Σύµβαση, θα πρέπει  να διαβιβάσει το αίτηµά σας ώστε να ξεκινήσουν οι δικαστικές ή διοικητικές διαδικασιες µε σκοπό την άµεση επιστροφή του ανηλίκου στην χώρα συνήθους διαµονής του. Οι συµβαλλόµενες χώρες υφίστανται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το συντοµότερο δυνατό µετά την παράνοµη µετακίνηση και κατακράτηση και κατά προτίµηση πριν παρέλθει ένα έτος.

Νίκη Ροδίτη – Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνου Χάνου – Νίκης Ροδίτη
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 4, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210-76788                                                                                          Web: www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!