Είμαι εγγυητής στο δάνειο της κόρης μου και θέλω να το εξοφλήσω. Πρέπει να κάνω δωρεά;

0

«Είμαι εγγυητής στο στεγαστικό δάνειο της κόρης μου. Θέλω να το εξοφλήσω. Μπορώ να το κάνω ως εγγυητής ή πρέπει να κάνω δωρεά, καθώς το εισόδημα της κόρης μου δεν μπορεί να δικαιολογήσει το ποσό;«.

Απαντάει η δικηγόρος Θεσσαλονίκης κυρία Ειρήνη Καψάλη 

Ο εγγυητής σε όλα σχεδόν τα δάνεια, σύμφωνα με όρο που ενσωματώνεται σε κάθε δανειακή σύμβαση, παραιτείται ανεπιφύλακτα από την ένσταση διζήσεως, γεγονός που σημαίνει ότι ευθύνεται με τον ίδιο τρόπο με τον πρωτοφειλέτη.

Αν ο πρωτοφειλέτης αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες δόσεις, τότε η τράπεζα δικαιούται να στραφεί και κατά του εγγυητή, αξιώνοντας τα οφειλόμενα ποσά.

Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, κανείς δεν σας απαγορεύει να εξοφλήσετε το δάνειο, καθώς οι έννομες συνέπειες της μη αποπληρωμής του θα μπορούν να επεκταθούν και κατά της προσωπικής σας περιουσίας.

Αυτό που δεν μας αναφέρετε, όμως, είναι γιατί επιθυμείτε να προβείτε σε εξόφληση ολόκληρου του δανείου και όχι σε απλή καταβολή των μηνιαίων δόσεων. Διότι η εξόφληση ολόκληρου του χρηματικού ποσού, εφόσον θεωρηθεί ότι υποκρύπτει δωρεά, σε ένα πιθανό έλεγχο της εφορίας στο μέλλον, θα μπορούσε να έχει φορολογικές συνέπειες. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε και κάποιο λογιστή, ο οποίος θα μελετήσει τα ακριβή εισοδήματά σας και θα σας δώσει την κατάλληλη συμβουλή, ώστε να μην έχετε κάποιο πρόβλημα στο μέλλον.

Σε περίπτωση που υπάρξει δωρεά χρηματικού ποσού (η οποία κατά την άποψή μου δεν κρίνεται σκόπιμη, δεδομένων των συνθηκών), να έχετε υπόψη σας ότι αυτή υπόκειται σε φόρο περίπου 10%, ανάλογα με το ύψος του δωρηθέντος ποσού.

Ειρήνη Καψάλη
Δικηγόρος

Βασιλέως Ηρακλείου 25
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624
Τηλέφωνο: 2310-225738
Web: http://ekapsali.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!