Είμαι διαζευγμένη στρατιωτικός και δεν έχω αποκλειστικά τη γονική μέριμνα των παιδιών. Γίνεται να μην μετατεθώ;

0

Ερώτηση:

«Είμαι στρατιωτικός , χωρισμένη με 2 παιδια 19 και 20 ετών φοιτητές. Η υπηρεσία μου με ενημέρωσε ότι θα πάψω να θεωρούμαι μονογονεϊκή οικογένεια, διότι δεν ασκώ αποκλειστικά τη γονική μέριμνα των παιδιών μου και αυτό σημαίνει ότι θα μετατεθώ  με τις προσεχείς μεταθέσεις από τον τόπο συμφερόντων μου, δικαίωμα που μου έδινε η υπηρεσία μου βάση του ν.3883/10. Έχω διαζευκτήριο και την επιμέλεια των τέκνων. Γνωρίζω οτι βάση του Α.Κ η γονική μέριμνα ασκείται και απο τους δύο γονείς. Όταν ενηλικιώνονται τα παιδιά, σταματά να ισχύει η μονογονεϊκή οικογένεια; Δεν παρατείνεται ως τα 25 όταν σπουδάζουν; Ποιο είναι  το νομοθετικό πλαίσιο για να υπερασπισθώ το δικαίωμά μου; Ευχαριστώ και αναμένω την απάντησή σας».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παρασκευή Κουπλίδου

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2  περίπτωση α του Ν 3883/2010

«Κοινωνικά Κριτήρια, δηλαδή την προτίμηση των στελεχών με βάση και:

(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων, οι οικογένειες με έναν (1) γονέα, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.»

Ο νόμος όταν λέει οικογένεια με έναν γονέα εννοεί την περίπτωση που ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει ή έχει κηρυχθεί σε αφάνεια ή την περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνώριση τέκνου από τον πατέρα. Στην περίπτωση αποβίωσης γονέως τότε η γονική μέριμνα ασκείται αποκλειστικά από το γονέα που επιζεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνώριση τέκνου από τον πατέρα τότε η γονική μέριμνα ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα. Η γονική μέριμνα είναι έννοια ευρύτερη της επιμέλειας και περιλαμβάνει αυτήν  (την επιμέλεια η οποία επί της ουσίας είναι η ανατροφή, επίβλεψη, μόρφωση του ανηλίκου η επιλογή του τόπου διαμονής κλπ)και ασκείται ούτως ή άλλως από τους 2 γονείς εφόσον υπάρχουν παύει δε με το θάνατο, την κήρυξη σε αφάνεια ή τη δικαστική αφαίρεσή της. Σημειωτέον ότι επιμέλεια επιδικάζεται μόνο για ανήλικο τέκνο και η ενάσκησή της παύει με την ενηλικίωση. Στην περίπτωση σας δεν υπάρχει μονογονεϊκή οικογένεια καθόσον δεν ασκείτε πια την επιμέλεια των τέκνων σας λόγω της ενηλικίωσής τους και λόγω του ότι ο πατέρας τους αν κατάλαβα καλά είναι εν ζωή.

Παρασκευή Κουπλίδου
Δικηγόρος
Γρ. Λαμπράκη 52, Γλυφάδα Αττικής
Τηλέφωνο: 210-9639203
E-mail:vkouplidou@yahoo.gr
Web:www.kouplidou-law.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!