Είμαι ανύπαντρη μητέρα. Θεωρούμαι μονογονεϊκή οικογένεια αν ο πατέρας αναγνωρίσει το παιδί;

Ερώτηση:

«Είμαι έγκυος και δεν προτίθεμαι να παντρευτώ με τον πατέρα και να ζήσω μαζί του, αλλά αυτός θέλει να αναγνωρίσει το τέκνο. Είναι εύκολη η αναγνώριση του τέκνου χωρίς γάμο; Θα έχω τα δικαιώματα μονογονεϊκής οικογένειας παρά την αναγνώριση του τέκνου;».

Απαντάει η δικηγόρος Αθηνών κυρία Σοφία Ι. Αντωνοπούλου, από το δικηγορικό γραφείο Attica Lawyers

Αγαπητή φίλη,

Η αναγνώριση από τον πατέρα γίνεται με τη διαδικασία της εκούσιας αναγνώρισης, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 1475 του Αστικού Κώδικα. Το άρθρο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα του πατέρα να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο, εφόσον συναινεί σε αυτό και η μητέρα. Η αναγνώριση από τον πατέρα γίνεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, το ίδιο και η συναίνεση της μητέρας στην αναγνώριση αυτή. Οι σχετικές δηλώσεις γίνονται οπωσδήποτε αυτοπροσώπως και δε μπορούν να εξαρτώνται από άλλα περιστατικά ή γεγονότα. Ανάκληση των δηλώσεων αυτών δεν γίνεται.
Τα δικαιώματα της μονογονεϊκής οικογένειας παραμένουν σε κάθε περίπτωση, και αν ακόμα γίνει, δηλαδή αναγνώριση του τέκνου από τον πατέρα του.

Σε περίπτωση που θελήσετε να κινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης, είμαστε στη διάθεσή σας.

Δικηγορικό Γραφείο «Attica Lawyers»
Σοφία Ι. Αντωνοπούλου
Δικηγόρος Αθηνών
Γ. Παπανδρέου 106Β, Ζωγράφου,
Τ.Κ. 15773
Τηλέφωνο: 210-7295274 / Fax: 210-7295275
Κιν. 6978123 649
Email: info@atticalawyers.gr
Web: www.atticalawyers.gr

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!