Είμαι ανύπαντρη μητέρα και εργάζομαι στο δημόσιο. Εξαιρούμαι από τη διαθεσιμότητα;

1

Ερώτηση

«Είμαι ανύπαντρη μητέρα ενός αγοριού 4 μηνών το οποίο δεν έχει αναγνωρίσει ο πατέρας του. Δουλεύω σε δημόσιο οργανισμό. Εξαιρούμαι από τη διαθεσιμότητα ή τίθεται το εισοδηματικό κριτήριο των 12000 ευρώ; Εννοείται πως αφού μισθοδοτούμαι έχω εισόδημα 14000 ευρώ!».

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Έμη Ζαΐμη, από το Δικηγορικό γραφείο «Ε.Φωτοπούλου & Συνεργάτες»

Ο νόμος 4172/2013, ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων: α) την κατάργηση της ειδικότητας σχολικών φυλάκων (άρθρο 80), β) την κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 81) και γ) την κατάργηση ειδικοτήτων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 82), και στις τρεις αυτές περιπτώσεις προβλέπει τις κατηγορίες των υπαλλήλων οι οποίοι εξαιρούνται της θέσεως σε διαθεσιμότητα. Τέτοιοι υπάλληλοι οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου είναι:

1) οι ανάπηροι σε ποσοστό 67% και άνω ή οι πολύτεκνοι οι οποίοι συντηρούν τέκνα που θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη (κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος),

2) ο υπάλληλος του οποίου ο άλλος σύζυγος ή τέκνο είναι εξαρτώμενο μέλος με ετήσια εισοδήματα μικρότερα των 12.000€ και έχει αναπηρία τουλάχιστον 67%,

3) οι υπάλληλοι που ασκούν μόνοι τους τη γονική μέριμνα τέκνου, το οποίο διαμένει μαζί τους και είναι εξαρτώμενο μέλος, και έχoυν ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000€,

4) ο υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα βάσει του νόμου που αναφέρθηκε ανωτέρω,

5) ο υπάλληλος που έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης με δικαστική απόφαση και που συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο, ο οποίος πρέπει να έχει εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000€,

6) ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που τέθηκε σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν. 4093/2012 και

7) οι υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισμούς.

Κατά συνέπεια, προϋπόθεση για την εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα του μονογονέα είναι τα ετήσια εισοδήματα να είναι χαμηλότερα των 12.000 και όχι παραπάνω.

Δικηγορικό Γραφείο
Eυγενίας Α. Φωτοπούλου 
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείτε κι εσείς να υποβάλετε το ερώτημά σας, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ!