Είμαι 35 ετών, ορφανή και άνεργη. Νομιζω δεν μπορώ να δηλωθώ τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας. Γιατί μόνο οι πολύτεκνοι μπορούν;

0

Καλησπέρα σας, είμαι ορφανή από πατέρα, άνεργη, σε ηλικία 35 ετών και με τη μητέρα να παίρνει την κατώτατη σύνταξη χηρείας. Σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή/και γενικότερα προκηρύξεις μπορώ να δηλώσω τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας για να έχω την αντίστοιχη μοριοδότηση; Είχα την εντύπωση ότι αυτό δε γίνεται να το επικαλεστώ από μία ηλικία και πάνω. Γιατί όμως σε αντίστοιχες ηλικίες, ένα τέκνο πολυτεκνικής οικογένειας να μοριοδοτείται και να χαίρει ειδικής μεταχείρισης και αφότου της ενηλικίωσης του (ακόμη και αν έχει δημιουργήσει ο ίδιος δική του οικογένεια);

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Κωνσταντίνα Πουρνάρα

Αναφορικά με το κάτωθι ερώτημα μας, να σας διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του ν. 3838/2010, «Γονείς και τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας ορίζονται ως ακολούθως:

i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και

κατ`αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και

μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.».

Συνεπώς, είναι θέμα συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, προκειμένου να δει κανείς εάν υπάγεται στην ανωτέρω κατηγορία. Δηλαδή, θα πρέπει να εξεταστεί το χρονικό διάστημα απώλειας του γονέα, σε σχέση με την ηλικία του παιδιού, με απώτατο χρονικό διάστημα χρήσης του εν λόγω προνομίου σε κάποιο μεταγενέστερο διαγωνισμό, αυτό της ηλικίας των 30 ετών. Σε κάθε περίπτωση και επειδή, η εκάστοτε προκήρυξη έχει δικούς της όρους κάθε φορά, καλό θα είναι να εξετάζεται κάθε φορά, μήπως και προβλέπεται κάτι διαφορετικό ως προς τον ορισμό του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

Κωνσταντίνα Πουρνάρα
Δικηγόρος
Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email:katerina@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!