Εάν η σύζυγος παραιτηθεί από εξ αδιαιρέτου κατοικία, τί απαιτήσεις μπορεί να έχουν οι τράπεζες;

0

Έχουμε στην κατοχή μας με την σύζυγό μου μια κατοικία, με εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία
50% ο καθένας, η οποία βαρύνεται με δάνεια προς τράπεζες. Εάν η σύζυγος, που είναι
και εγγυήτρια, παραιτηθεί λόγω άγχους από το εξ αδιαιρέτου προς όφελός μου, τί απαιτήσεις μπορεί να έχουν οι τράπεζες από εκείνη σαν εγγυήτρια, όταν δεν έχει καμία
περιουσία, κανένα εισόδημα, ούτε σύνταξη, ούτε καταθέσεις;

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Νίκη Ροδίτη

Η σύζυγος δεν μπορεί να παραιτηθεί, ειμή μόνον να μεταβιβάσει το εξ αδιαιρέτου μερίδιο στον άλλον σύζυγο. Στην περίπτωση αυτή, η κάθε τράπεζα που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει την μεταβίβαση αυτή ως καταδολιευτική εντός πέντε ετών από τη μεταβίβαση, με αίτημα να «επιστρέψει» το εξ αδιαιρέτου μερίδιο στην σύζυγο που το μετεβίβασε. Επίσης, μπορεί να κάνει και μήνυση για απόδοση ποινικών ευθυνών. Το ζήτημα είναι όμως εάν το ακίνητο είναι προσημειωμένο και στο ποσοστό του συζύγου και στο ποσοστό της συζύγου, διότι στην περίπτωση αυτή το βάρος ακολουθεί το ακίνητο, οπότε, ακόμη και εάν μεταβιβαστεί, η τράπεζα θα μπορεί να στραφεί κατά του ακινήτου, έστω και εάν αλλάξει χέρια. Εάν όμως δεν είναι προσημειωμένο, γίνει η μεταβίβαση και η τράπεζα δεν κάνει τίποτε εντός πέντε ετών από την μεταβίβαση, τότε πράγματι η σύζυγος αποξενώνεται από το μερίδιό της και πρακτικά η τράπεζα, έστω και αν τυπικά δεν χάνει τα δικαιώματά της εναντίον της, ως εγγυητρίας (δηλαδή μπορεί να εκδώσει διαταγήπληρωμής εναντίον της κτλ), δεν μπορεί να στραφεί εναντίον της, υπό την έννοια της κατάσχεσης κάποιας περιουσίας. Εφαρμόζεται το γνωστό ρητό «ουκ να λάβοις παρά του μη έχοντος».

Νίκη Ροδίτη-Δικηγόρος
Δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνου Χάνου-Νίκης Ροδίτη
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 4, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210-76788

Web: www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr