Η μητέρα μου παίρνει τη σύνταξη του πατέρα μου. Τη δικαιούμαι αν αποβιώσει;

0

«Είμαι 61 χρονών, διαζευγμένη και χωρίς εισοδήματα. Παλαιότερα εργαζόμουν τώρα είμαι ταμείο ανεργίας αλλά δεν δικαιούμαι κάποιο επίδομα. Αυτή τη στιγμή με συντηρεί η μητέρα μου, από την σύνταξή της, την οποία έλαβε μετά τον θάνατο του πατέρα μου , ο οποίος ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι λίγο κάπως, αλλά η οικονομική μου κατάσταση με έχει κάνει να ψάχνω τα πάντα, ώστε να βρω κάποια λύση. Εάν η μητέρα μου φύγει από την ζωή , δικαιούμαι την σύνταξη που λάμβανε ή όχι; Kαι εάν όχι, τι μπορώ να κάνω; Υπάρχουν άλλα τυχόν βοηθήματα για κάποιους σαν την δική μου περίπτωση γιατί ψάχνω για δουλειά αλλά καμιά ελπίδα. Πως θα επιβιώσω; Υπάρχει κάποιος/ποια που μπορώ να απευθυνθώ ώστε να με κατευθύνει;»

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Ευγενία Φωτοπούλου

Σύμφωνα με τον αναγκαστικό νόμο 1846/1951 και ειδικά στο άρθρο 28 παρ. 6 ορίζεται ότι «σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας οποιασδήποτε βαθμίδας, […] έχουν δικαίωμα για σύνταξη κατά τα επόμενα εδάφια:
α) Η χήρα ή ο χήρος, του οποίου η συντήρηση εβάρυνε κυρίως τη θανούσα και εφ’ όσον είναι ανάπηρος κατά την έννοια της παρ. 5 εδάφιο β’ του παρόντος
β) Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα και υιοθετηθέντα, ων η υιοθεσία έλαβε χώραν ένα τουλάχιστον έτος προ του θανάτου του ή της χορηγήσεως συντάξεως ή επιδόματος αναπροσαρμογής εις τον θετόν πατέρα και τα οποία δεν λαμβάνουσιν οπωσδήποτε σύνταξιν εκ του ΙΚΑ και επί θανάτου ησφαλισμένης ή συνταξιούχου ή επιδοματούχου λόγω αναπροσαρμογής και τα νόθα αυτής τέκνα […]».

Το δικαίωμα όμως συνταξιοδότησης αφορά τα νόμιμα τέκνα εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν το 24° έτος της ηλικίας τους, εκτός και αν είναι ανίκανα για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος σε ποσοστό άνω του 67%.

Από τα ως άνω προκύπτει ότι το δικαίωμα σύνταξης της μητέρας σας είναι προσωποπαγές, καθώς έλκει το δικαίωμά της από τον θάνατο του πατέρα σας. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας σας αυτό το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται σε εσάς.

Ευγενία Φωτοπούλου
Δικηγόρος

Βασιλίσσης Σοφίας 6, T.K. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Fax: 210 36 24 703
Email: info@efotopoulou.gr
Web: http://efotopoulou.gr/

Μπορείς κι εσύ να υποβάλλεις το ερώτημά σου, στους ειδικούς του Singleparent.gr εδώ ενώ καλό είναι προηγουμένως να ρίξεις μια ματιά στο νέο μας ευρετήριο εδώ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει ήδη απαντηθεί!